Darování a bezúplatný převod obchodního podílu

3.8.2019

Dobrý den,
mám rodinný podnik (s.r.o.) a rád bych ho předal synovi. Co je k tomu potřeba udělat? Jaké jsou s převodem firmy spojené poplatky? Je to v rámci rodiny a chci snížit náklady na minimum. Můžu firmu darovat bezúplatně?

Děkuji, Jaroslav H.

Vážený pane Jaroslave,
ano, Vaši firmu můžete synovi darovat a on Vám za ni nemusí nic platit. Čemu se ale nevyhnete, jsou daně, popř. náklady na vytvoření právních dokumentů. Pojďme si projít darování a převod obchodního podílu krok za krokem.

Jak darovat obchodní podíl z Vaší firmy?

Ať už chcete synovi darovat celou firmu, nebo jen její část, postup bude vždy stejný a bude se jednat o převod obchodního podílu v s.r.o.

1. Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o.
Smlouva musí být písemná a opatřena úředně ověřenými podpisy Vás a Vašeho syna. Pokud je ve vaší společnosti ještě další společník, musí být dán souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

2. Funkce jednatele
Jestli se chcete převodem obchodního podílu vzdát také funkce jednatele, nezapomeňte i tuto změnu příslušnými listinami osvědčit. O tomto kroku rozhoduje jediný společník či valná hromada (tzn. odvolání a jmenování nového jednatele).

3. Prohlášení nového jednatele
Syn sepíše čestné prohlášení, ve kterém především prohlásí, že splňuje podmínky pro výkon funkce jednatele, o své bezúhonnosti, že s výkonem funkce jednatele souhlasí a také souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku.

4. Zápis do obchodního rejstříku
Vyplněním inteligentního formuláře dostupného na stránkách Ministerstva spravedlnosti se doručí návrh na změnu příslušnému krajskému soudu. V následujících 5 pracovních dnech by mělo dojít ke změně zápisu. I s touto změnou je spojen soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Bezúplatný převod, daně a další náklady

Přestože máte zájem o bezúplatný převod obchodního podílů a chcete snížit náklady na minimum, nelze se vyhnout daním a dalším poplatkům. Kolik vás bude převod podílu stát?

- jak již bylo řečeno, uhradíte částku 2 000 Kč za soudní poplatek
- daň z příjmů (u fyzických osob 15 %, u právnické osoby 19 %) -> Pokud je však doba mezi nabytím a převodem obchodního podílu delší než pět let, je převod od této daně osvobozen.

Nechte své starosti na nás

Zajímají-li Vás k tématu další podrobnosti, nahlédněte do dotazu našeho klienta či do dalšího článku na toto téma. Pokud nemáte svého firemního právníka, dovolte nám nabídnout naše služby - z velké části se věnujeme především korporátnímu právu a firmám, kdy dlouhodobě spolupracujícím podnikatelům zajišťujeme veškerý právní servis. Pro přípravu smluv a zajištění dalších kroků nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za Váš dotaz,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4