Reklamace zboží - co je dobré vědět a jak nenaletět

18.12.2016

Víte, na co máte v záruční době nárok? Kdy můžete reklamovat vady výrobku, žádat výměnu, opravu či vrácení peněz? A co můžete dělat, když jste v právu, ale prodávající vám nechce reklamaci uznat? Na koho se obrátit? To vše a další zajímavosti naleznete v dnešním článku.

reklamace

10 rad pro snadnou reklamaci

 1. Záruční doba je dva roky a v této lhůtě můžete výrobek či službu reklamovat.
 2. Nemůžete reklamovat nedostatky, které vznikly běžným opotřebením, nesprávním použitím nebo jste si je způsobili sami.
 3. V případě nákupu použitého zboží může být záruční lhůta zkrácená, a to až o jeden rok.
 4. Nemůžete reklamovat vady, na které jste již při prodeji dostali slevu.
 5. Pokud výrobek necháte při reklamaci opravit a stejnou vadu reklamujete po třetí, máte nárok na vrácení peněz.
 6. Reklamujete-li do 6 měsíců od nákupu, bere se jako fakt, že závada existovala již při převzetí zboží (pokud prodávající neprokáže opak) – v této lhůtě můžete žádat opravu či výměnu zboží za nový kus (navrhované řešení uveďte v reklamačním formuláři).
 7. Prodávající může reklamaci zamítnout – pokud s jeho vyjádřením nesouhlasíte, můžete si obstarat znalecký posudek.
 8. Znalecký posudek prodávající hodnotí a záleží opět na něm, zda při reklamaci změní své stanovisko – pokud opět nebude reklamace uznána a máte pocit, že jedná protiprávně, můžete se obrátit na soud s tzv. občanskoprávní žalobou.
 9. Reklamační řád nesmí krátit vaše spotřebitelská práva, a to i v případě, když ustanovení podepíšete.
 10. Co je psáno, to je dáno. Chtějte po prodejci reklamační protokol o přijmutí i vydání reklamace s detailním popisem a všemi náležitostmi.

Nenechte se nachytat aneb co na to občanský zákoník

 • Chtějí po vás reklamaci v originálním obale a účtenku o nákupu? Toto klišé patří mezi nejčastější, a i když může být uvedené v reklamačním řádu, je v rozporu se zákonem. Původní obal není potřeba a účtenku můžete nahradit jiným důkazem o nákupu (výpisem z účtu, výpovědí svědka a dalšími způsoby).
 • Liší se slibovaná délka na záruku zboží? Platí ta delší, nebo uvedená ve smlouvě.
 • Tvrdí vám obchodník, že je záruční doba přesně dva roky od nákupu? To neplatí, pokud zboží reklamujete – o dobu reklamace, tedy času, kdy jste výrobek nemohli užívat, se záruční lhůta prodlužuje.
 • Reklamovat nemusíte pouze v prodejně, kde jste zboží koupili, ale i v ostatních provozovnách.
 • Dostali jste při reklamaci nový výrobek? Ode dne převzetí běží nová záruční lhůta v délce dvou let.
 • Nechtějí vám vrátit peníze? Nárok na vrácení peněz v 6 měsíční lhůtě máte pouze tehdy, pokud zvolený postup reklamace není možný nebo výrobek obsahuje více vad během jedné reklamace.
 • Právo na vrácení peněz a odstoupení od smlouvy máte také v případě, pokud obchodník nedodrží zákonem danou 30 denní lhůtu na vyřízení reklamace (pokud se nedohodnete na delší lhůtě).

IČO a reklamace

Pokud chcete reklamovat zboží koupené na živnostenský list, máte sice výhodu v tom, že si ho můžete dát do nákladů, ale přicházíte tím jako spotřebitel o zákonem danou ochranu. Co to znamená v praxi?

 • Právnická osoba nikdy nemůže být spotřebitelem.
 • Na výrobek neplatí záruka v délce 24 měsíců, ale zpravidla 6 – 12 měsíců.
 • Přesná záruční lhůta je uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách.
 • Prodejce odpovídá pouze za vady v okamžiku převzetí.
 • Délka lhůty pro vyřízení reklamace se řídí smlouvou či reklamačním řádem prodejce.
 • Podnikatel při reklamaci může žádat navrácení peněz, ale nemusí je dostat.

Kam se obrátit pro radu a pomoc

Pomocnou ruku a kontrolu prodejců vám podají tyto instituce:

Sestavení posudku o oprávněnosti reklamace vám připraví soudní znalec. Vypracování posudku je zpoplatněné, ale v případě uznání reklamace vám obchodník vynaložené náklady vrátí). S mimosoudním řešením spotřebitelských sporů vám pomůže i ADR.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváháte kontaktovat.

Další zajímavosti ze světa reklamací

Reklamace zájezdu
Reklamace dovolené a jak na to 

VZOR KE STAŽENÍ - Odstoupení od kupní smlouvy - prázdná verze

4