Dotaz: Vypořádání po rozvodu aneb co nepatří do SJM

4.4.2016

Dobrý den,
po sedmi letech manželství jsme se s manželem domluvili, že půjdeme od sebe. I když to občas skřípe, snažíme se vše vyřešit lidsky a zachovat po rozvodu přátelství. Nechceme si dělat navzájem problémy a chceme vše vyřešit spravedlivě, abychom oba z manželství vystoupili takříkajíc s čistým štítem.

Z manželství máme pětiletou dceru Kamilu, z majetku dvě auta, kterými oba dojíždíme do práce, byt na hypotéku (zbývá doplatit necelý 1,5 milionu) s vybavením a finanční polštář na účtu. Manžel vloni zdědil půlku bytu, ale doposud se dědictví řeší.

Chtěla bych se zeptat, jak se bude v naší situaci řešit vypořádání majetku SJM?
Děkuji a zdravím Vás, Šárka P.

Vypořádání SJM po rozvodu

Vážená paní Šárko,
rozvod v takové atmosféře, o kterou s manželem usilujete, je velmi vzácný a cenný. Bohužel se s tak přátelskou atmosférou mezi manželi v našem oboru nesetkáváme příliš často. Ale nyní k vaší otázce.

Výchova a výživné pro dítě je kapitola sama o sobě – zde Vás můžeme odkázat na nedávný článek Výpočet výživného, na výchově dítěte a jeho svěření do péče se s manželem ideálně dohodněte, následně vaše rozhodnutí potvrdí soud.

Zkratka SJM označuje společné jmění manželů, tedy souhrn majetku a závazků vzniklých uzavřením manželství a v době jeho trvání. Co se do tohoto majetku řadí a jaké následuje v případě rozvodu vypořádání, Vám pomůže objasnit základní rozdělení níže.

Součástí SJM je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství s výjimkou toho, co :

  • nabyl darem a dědictvím, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl
  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (tedy bolestné, ztížení společenského uplatnění, nároky spojené s ochranou osobnosti a další)
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému majetku (např. nabytí nové věci z výlučných prostředků tohoto manžela)
  • majetek vydaný v restituci

Součástí SJM jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se

  • týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku
  • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny

Jak to bude ve Vašem případě

Z toho tedy vyplývá, že půlka bytu, kterou Váš manžel zdědil, do SJM nespadá. Vaše osobní vozy, byť oba tvoří součást SJM, si zřejmě rozdělíte tak jak je kdo užíváte. Byt na hypotéku by se ve Vašem případě řešil buď prodejem, následným vyrovnáním dluhu a zbytek financí byste si rozdělili, nebo by jeden z manželů musel dorovnal svůj podíl dluhu a z části nemovitosti druhého manžela vyplatit. Obvyklé vybavení domácnosti se řeší individuálně a z Vašeho dotazu není možné situaci odhadnout. Společné peníze se rozdělí na polovinu, ať už jste na spoření přispívali různou měrou (například rozdílné příjmy ze zaměstnání).

Jak svoji situaci popisujete, věříme, že Váš rozvod proběhne bez komplikací a i vypořádání majetku bude spíše formalitou za podmínky, že k žádosti o rozvodu předložíte soudu i Smlouvu o vypořádání společného jmění manželů, ve které si upravíte jak společný majetek a závazky, tak právo bydlení po rozvodu, případně i vzájemnou vyživovací povinnost.

Pokud byste tuto smlouvu soudu nepředložili, začíná od rozvodu běžet tříletá lhůta, ve které by mělo k vypořádání dojít, ať už dohodou či soudně. Pokud byste s manželem měli zájem, můžeme veškeré dokumenty pro rozvod i vypořádání majetku připravit v naší kanceláři, kde Vám rádi odpovíme i na Vaše další dotazy.

Další informace o vypořádání majetku naleznete v článku Vypořádání majetku po rozvodu.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

Související témata

Návrh na rozvod manželství - vzor žádosti
Jak podat žádost o rozvod
Výpočet výživného

4