Svěřenecký fond v praxi

10.3.2016

Svěřenecký fond je nesprávné označení svěřenského fondu, které se však ve společnosti velmi rychle uchytilo. O tom, jak svěřenský fond vznikl a jak v České republice funguje, se můžete dočíst v článku Svěřenské fondy. Dnešním článkem na toto téma navážeme a podíváme se, jak svěřenské fondy a trusty fungují v praxi. 

svěřenecký fond

Svěřenecké/svěřenské fondy a jejich využití

Abyste si nejlépe dokázali představit, jak svěřenecké (správně svěřenské) fondy fungují, podívejte se na reálné příklady a ukázky z praxe.

  • Přeji si ochránit rodinný majetek před napadením. Můžu být chirurg, podnikatel, developer nebo kdokoli, kdo je v tuto chvíli úspěšný, avšak vždy v potenciálním ohrožení, že se bude někdo třetí v budoucnu snažit napadnout mé rodinné jmění, ať už skrze zanedbání nezbytné péče, neúspěchu v podnikání, zanedbání péče řádného hospodáře, soudní rozhodnutí a podobně. Pokud bude můj rodinný majetek, jež považuji za důležitý (domov, chalupa, investiční portfolio) majetkem svěřenského fondu a nikoli můj, ve skutečnosti to znamená, že jsem kolem tohoto majetku „postavil obranný val“ a v takovém případě, i když dojde k nejhoršímu - a já zbankrotuji, tak je alespoň tento majetek ochráněn a moje rodina a já jej můžeme i nadále využívat. 

  • Nashromáždil jsem nějaký majetek (nemovitosti, pozemky nebo finance) a chtěl bych ho předat přímo svým vnoučatům. Nechci sice úplně pominout vlastní děti, ale z mnoha různých důvodů jim nechci celý majetek jen tak věnovat. Pokud nic neudělám, vlivem dědického řízení (nepominutelní dědicové) k tomu ale dojde. Mohu vyčlenit určený majetek, vložit ho do svěřenského fondu a mnou určený správce (právník, rodinný příslušník, přítel...) ho bude spravovat do doby, kterou já určím. Pak ho mnou určeným způsobem předá vnoučatům, protože majetek ve svěřenském fondu již legálně není můj a nevztahuje se na něj dědické řízení...

  • Mám nejednoduchou rodinu, kde máme potomky z různých manželství. Chci zajistit, aby až na to dojde čas, byl můj majetek předám těm z nich, které sám určím a přitom nedocházelo ke zbytečným třenicím a odklonění majetku mimo rodinu. Vložím majetek do svěřenského fondu, určím způsob jeho používání po dobu mého života (nemusím se vystěhovat a jít pod most) a určím, jak a komu má být po mém odchodu rozdělen. Mnou určený správce zajistí, že se tomu tak stane a já si mohu v klidu a bez stresů užívat zaslouženého odpočinku.

  • Vybudoval jsem rodinnou firmu, jsem hrdý na její rodinné jméno a výsledky. Již teď přemýšlím, co s ní bude až půjdu do důchodu. Bohužel se může stát, že moje děti jsou sice dobré v tom co dělají, ale k řízení rodinné firmy nemusí mít ani předpoklady ani chuť. Má moje dílo zaniknout? Nemusí, stačí vytvořit svěřenský fond, určit správce, který zajistí profesionální řízení firmy a přitom bude rozdělovat zisk a benefity mezi moje potomky. Oddělím tak řízení firmy od využívání benefitů vlastnictví firmy. Moje firma přetrvá a přitom dětem neupřu nic z výhod.

  • Přemýšlím o formě, jak svým jménem podporovat buď umění, sport nebo prostě jen svoje rodné místo. Mohu poměrně složitým způsobem vytvořit nadaci nebo jednoduše založit svěřenský fond za účelem třeba každý rok mým jménem věnovat peněžitou odměnu nejlepšímu studentovi ze školy, kterou jsem také absolvoval. Mimochodem jedná se o naprosto běžnou formu podpory i sportu – víte o tom, že legendární Stanley Cup založil roku 1892 lord Frederic Arthur Stanley právě formou svěřenského fondu a jeho jméno přetrvalo tak dodnes?

  • Přemýšlím o formě, jak zajistím systém správy a spravedlivého užívání rodinného rekreačního objektu, až se po mé smrti časem rozroste množství uživatelů, kterým podle dědictví bude náležet poměrná jeho část? Mohu vytvořit svěřenský fond, který bude mít za úkol organizovat tuto správu a nároky na užívání a předejdu tak mnoha neshodám v rodině.

Změny svěřeneckých fondů od roku 2018

Dne 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost nová právní úprava svěřeneckých fondů.

Od tohoto data vznikla evidence svěřeneckých fondů, ve kterých je možné dohledat veškeré informace (obdobně jako v obchodním rejstříku). Z toho vyplývá i změna účinnosti obmyšleného svěřeneckého fondu pro soukromé účely, který vzniká až dnem zápisu obmyšlené osoby do zmíněné (neveřejné části) evidence.

Zápis do evidence svěřeneckých fondů 

Svěřenecké fondy vzniklé do 31. 12. 2017 bylo nezbytné do 1. 7. 2018 zapsat do evidence svěřeneckých fondů a uvést také obmyšlenou osobu. Pokud jste tak neučinili, správa fondu i jmenování obmyšlené osoby zaniklo.

Zajímá vás o svěřenských fondech a trustech více?

To je jen pár příkladů a novinek z oblasti svěřenských fondů a trustů. Všechny tyto možnosti a ještě mnoho dalších má samozřejmě dopady do daňových nastavení, do procesu založení svěřenského fondu na úřadech. S dalšími konkretními příklady a informacemi vás seznámíme někdy příště. Nicméně pokud máte konkretní dotazy nebo vás myšlenka založení svěřenského fondu a trustu zaujala, obraťte se na nás ihned.

Advokátní kancelář Králík & Pavlík ve spolupráci s Martinem Strnadem ze společnosti Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Článek byl aktualizován 4. 2. 2024.

4