Ublížení na zdraví při dopravní nehodě a odškodnění

26.3.2018

Dobrý den,
sice jsem měl na přechodu pro chodce zelenou, ale řidič nezastavil a porazil mě. Odnesl jsem to několika škrábanci a hlavně zlomeným zápěstím, které se bude léčit několik měsíců. Řidič se mi hrozně omlouval a na místě se o mě postaral. Nicméně pracuji jako řidič, potřebuji zabezpečit rodinu a navíc mám doma hospodářství, na které je teď manželka sama.

Rád bych se Vás proto zeptal, jak mám po dopraví nehodě žádat o odškodnění a na co mám vlastně nárok. Ruka se snad brzo uzdraví, ale pro mě je to teď velký finanční a pracovní výpadek.

S velkými díky Honza K.

Dobrý den,
ano, v situaci, jako je ublížení na zdraví při dopravní nehodě, máte nárok na odškodnění. A to nejen z hlediska zdraví, ale i dalších náhrad.

Odškodnění při ublížení na zdraví

Pokud jsme dobře pochopili, jste nyní na začátku všech jednání, což je ideální čas vyhledat odbornou pomoc. Předpokládáme, že se nehoda řeší v rámci trestního řízení - tzn. budete-li uplatňovat nároky na odškodné, je potřeba je mít vyčíslené před zahájením hlavního líčení. Tato problematika lze řešit i mírnější formou, a to civilním či přestupkovým řízením.

Výši odškodného při ublížení na zdraví určuje vás ošetřující lékař a dále jej mohou posoudit také soudní znalci, se kterými spolupracujeme.

V rámci odškodného za zdravotní potíže můžete žádat jak o tzv. bolestné, tak o náhradu za omezení a ztížené společenské uplatnění, které kvůli zranění máte. Do odškodnění lze dále zahrnout náklady spojené s léčbou (cestovné, zdravotnické pomůcky, náklady na rehabilitaci) či související psychickou újmu.

Další odškodnění po dopravní nehodě

Vzhledem k tomu, že s úrazem nemůžete vykonávat svoji práci, lze do odškodnění po dopravní nehodě zahrnout také ztrátu na výdělku - a to jak z povolání řidiče, tak i ušlý zisk v případě, kdy byste nestihl např. sklidit úrodu pro vlastní potřebu. Dále můžete žádat o náhradu škody na majetku (např. pokud by se vám při nehodě rozbil mobilní telefon, poničilo oblečení).

Co je dobré vědět

U práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. Promlčecí lhůta trvá tři roky, přesto doporučujeme situaci řešit co nejdříve. Veškeré doklady a lékařské zprávy si ukládejte a komunikaci s viníkem nehody řešte nejlépe oficiální cestou, ať máte veškeré své kroky podložené.

Do vymáhání odškodného po ublížení na zdraví se můžete pustit sám. Z praxe však víme, že odborná právní pomoc a případně správně formulovaná žaloba dokáže nejen celý proces urychlit, ale především získat daleko vyšší odškodné.

Zjistit více o náhradě škody po dopravní nehodě

Pokud se rozhodnete a svěříte nám vaše starosti s odškodněním, rádi se do vašeho případu pustíme. V této problematice máme bohaté zkušenosti.

Přejeme Vám brzké uzdravení,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

Pro více informací nás kontaktujte

4