Dotaz: Náhrada škody při dopravní nehodě

8.7.2016

Vážený pane doktore,
10. 3. 2016 mi nedal na křižovatce řidič přednost. Následkem byl potlučený bok auta, má dvoutýdenní zdravotní neschopnost a především přítelkyně, která seděla na místě spolujezdce, si z nehody odnesla zlomenou ruku (která se naštěstí již dobře zahojila) a problémy s krční páteří, které vzniky bočním nárazem (zatím neustaly a přítelkyně je stále v domácím léčení). Viník nehody svoji vinu uznal, pojišťovna mi z jeho povinného ručení uhradila škodu na autě.

Máme však nárok také na náhradu škody na zdraví při dopravní nehodě? A jak máme postupovat?
Děkuji, Jan P.

Náhrada škody a jak ji vymáhat

Vážený pane Jane,
náhradu škody lze řešit dvěma cestami – buď, jak jste již začal, si vše zařídíte sám, nebo oslovíte advokátní kancelář a přenecháte jednání s viníkem a institucemi na odbornících. Důvodů, proč zvolit druhou cestu, je hned několik:

 • Člověk běžně nemá zkušenost s náhradou škody a neví, o co vše může žádat a jakou cestou (ve Vašem případě kromě škody na voze můžete žádat o ušlou mzdu, léčebné náklady, bolestné...).
 • Záměrem pojišťoven je hromadit zisk, ne plnohodnotně odškodnit klienta. Proto často využívají neznalosti klientů a často i případ vyřeší rychle, jen aby si poškozený "spokojený" a nenárokoval další odškodnění, na které by měl nárok.
 • Dokumenty, formality a komunikace je časově náročná, ale pro toho, kdo se s touto problematikou denně setkává, se již jedná o zaběhlé postupy, díky čemu se šetří čas i náklady.
 • U oslovení advokátní kanceláře se nemusíte obávat velkých výdajů za pomoc se řešením případu – tyto situace se řeší procentuální odměnou z vysouzené částky
 • Poslední a velmi důležitou výhodou je, že vám advokátní kancelář může zajistit i zastoupení v trestním řízení a zprostředkovat například tzv. probační a mediační služby, v rámci kterých lze uskutečnit mimosoudní vyrovnání, při kterém lze získat daleko vyšší odškodnění, než u soudu a především má daleko rychlejší průběh.

O jakou náhradu škody při nehodě žádat

K přesnější odpovědi bychom potřebovali znát více podrobností. Při tom, co vše zatím víme, by bylo možné v případě vaší dopravní nehody žádat zejména o tyto náhrady:

 • Škoda na majetku (poničený vůz, vybavení...)
 • Náklady vynaložené na odstranění následků dopravní nehody (odtahová služba, půjčení náhradního vozidla, v případě cesty např. na koncert propadlé vstupenky...)
 • Ušlý zisk (např. náhrada mzdy v době neschopnosti či v důsledku trvalých následků)
 • Léčebné výlohy (cesty k lékaři, pobyt v nemocnici, léky, rehabilitační pomůcky...)
 • Bolestné (u Vás i Vaší přítelkyně)
 • Ztížené společenské uplatnění (možnost vzdělání, uplatnění v rodinném či společenském životě...)

Na náhradu škody při dopravní nehodě mají nárok všichni její účastníci, mimo viníka nehody. V komplikovanějších případech a tragických dopravních nehodách lze žádat o náhradu duševních útrap, nákladů na pohřeb, na výživu pozůstalým či ztrátu důchodu.

Náhradu škody je povinna hradit pojišťovna viníka (z tzv. povinného ručení) a ve zbytku viník dopravní nehody. O tom, kdo za jakou škodu zodpovídá, jaké je možné vymáhat odškodné a druhy náhrady škody, se vždy řeší individuálně.

Promlčecí lhůta

Podle § 626 občanského zákoníku u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. Dle § 629 odst.1 občanského zákoníku trvá promlčecí lhůta tři roky.

Nechce starosti s vymáháním škody na nás

Můžete si vše samozřejmě zajistit sám (záznam o nehodě, lékařské zprávy, formuláře z pojišťovny, výzvy viníkovi...), ale v těchto situacích je opravdu lepší, nechat vše na zkušenějších. Nejenom, že si ušetříte spoustu času, ale také stresu a v mnoha případech dopadne odškodnění daleko výhodněji, protože svým klientům zajišťujeme i nestranné specialisty a posudky (jiný posudek vytvoří praktický lékař a jiný v případě vaší přítelkyně odborný ortoped).

S vymáháním náhrady škody nejen po dopravní nehodě máme mnoho zkušeností. Neváhejte nás kontaktovat, rádi se v této problematice staneme vaší oporou ve světě práva.

Čtěte dále: Dotaz -náhrada škody na zdraví

4