Výpočet výživného

25.11.2015

V posledních letech přibývá nejen rozvodů, ale také rodičů, kteří řeší výši alimentů. Výše a výpočet výživného je proto často řešenou otázkou a než se do tohoto jednání pustíte, je dobré mít základní informace a představu o tom, co to vlastně výživné je a jaké s sebou nese povinnosti. Proto pro vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík připravila jednoduchý přehled.

Vyživovací povinnost vs. výživné

Vyživovací povinnost a výživné neznamenají totéž. Pojďme si tyto pojmy objasnit.

Vyživovací povinnost – vzniká rodiči při narození dítěte a trvá až do doby, kdy je dítě schopné se samostatně o sebe postarat.
Výživné – pokud rodič neplní svoji vyživovací povinnost, určuje se soudně či mimosoudně výše výživného.
Výše výživného – určuje ji, upravuje i ruší soud, pokud se rodiče nedohodnou.

Pro více informací nás kontaktujte

Co je dobré vědět?

  • Vyživovací povinnost rodičů k dětem není dána věkem dítěte či ukončením studia, ale především schopností se sám živit.
  • Rodiče mají přispívat na výživu dětí podle svých možností, schopností a majetkových poměrů.
  • Dětem by měla být dopřána stejná životní úroveň, jakou mají jejich rodiče.
  • Výživné na dítě obsahuje nejen prostředky na jeho výživu, ale rovněž na jeho hmotné a kulturní potřeby.
  • Pokud výživné není uhrazeno v čase delším jak čtyři měsíce, je možné jej vymáhat v trestním řízení z důvodů neplacení výživného.
  • Promlčecí lhůta u výživného (jednotlivých dávek) je tři roky.
  • Rodič nemůže bezdůvodně přestat platit výživné (např. pokud si potomek začne sám vydělávat nebo vstoupí do sňatku). Tuto povinnost určil soud a jen soud ji může zrušit, proto by měl rodič platící výživné podat návrh o zrušení povinnosti platit výživné.

Tabulka pro výpočet výživného

Existuje tabulka, která vychází z rozhodování o výživném v Rakousku a určuje výpočet výživného v závislosti na věku dítěte. Údaje, které stály u zrodu tohoto dělení, vycházejí z „Nákladů na výchovu a výživu dětí“ od ČSÚ. Konečnou částku také ovlivňují aspekty, které se týkají např. nadstandardních potřeb dítěte. Důležité je také upozornit, že tabulka má pro soudce pouze nezávazný charakter.

  Věk dítěte Procentuální rozmezí
1. 0 - 5 let 11 - 15 %
2. 6 - 9 let 13 - 17 %
3. 10 - 14 let 15 - 19 %
4. 15 - 17 let 16 - 22 %
5. 18 a více let 19 - 25 %


Výpočet alimentů u OSVČ

Výpočet alimentů u rodičů OSVČ vychází z daňového přiznání, nikoliv z tvrzení rodiče o jeho čistém přijmu.

V případě, kdy by rodič zatajil své majetkové poměry, vypočítává soud výživné z příjmu ve výši pětadvacetinásobku částky životního minima. Tento výpočet se používá nejen jako sankce v případě, pokud rodič, který má platit výživné, nedoloží své aktuální příjmy, ale také v situacích, kdy zatají (ať nedopatřením či cíleně) svůj další majetek (movitý i nemovitý).

Smyslem této sankce je, aby byl výpočet v těchto případech co nejjednodušší a zároveň pro rodiče, který zjevně zatajil své příjmy a majetek, dostatečně tíživý.

Výživné pro manželka, manželku či rodiče

Za zmínku také určitě stojí, že vyživovací povinnost je nejen rodičů k dětem, ale také dětí k rodičům. Jedná se samozřejmě o méně časté případy, ale přesto mají v zákoně své místo. Výživné se také týká manželů mezi sebou.

Výživné je velice obsáhlé téma a téměř denně se setkáváme s případy, ve kterých se řeší nejen výše, ale například i neplacení výživného či zatajení příjmů jednoho z rodičů, aby si tak snížil náklady na výživné. Nedávno jsme na stránkách také odpovídali na dotaz ohledně výživného na věčného studenta.

Pokud se v podobných situacích nacházíte i vy, neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme vám na cestě mezi spletitými zákony a budeme vaší oporou ve světě práva.

4