Vypořádání majetku po rozvodu

25.4.2016

Bohužel ne všechna manželství končí pohádkově „...a žili šťastně na věky věků.“. Podle statistik rozvodovost stále stoupá v současné době se rozvádí téměř polovina uzavřených manželství. Pokud jste v podobné situaci a řešíte či plánujete rozvod, přinášíme vám přehlednou várku informací na téma dohoda a vypořádání majetku po rozvodu.

Nejdřív k notáři, pak k oltáři – vypořádání majetku po rozvodu

Dnešním příspěvkem navážeme na dotaz paní Šárky, ve kterém jste se dozvěděli, jaký majetek spadá či nespadá do SJM.

Možná se to některým může zdát nevhodné a neromantické, ale pokud chtějí mít snoubenci o svém majetku v případě rozvodu jasno, měli to učinit v předmanželské smlouvě. Ne nadarmo se říká „nejdřív k notáři, pak k oltáři“. Toto doporučení se stává téměř povinností, pokud jeden z manželů či oba manželé podnikají a ručí celým svým majetkem. V takovém případě předmanželská smlouva pojednává nejen o aktuálním stavu majetku, ale i rozšíření či zúžení majetku budoucího.

Zúžení majetku SJM je možné i během manželství. To se využívá například v situacích, kdy je například jeden z manželů alkoholik či závislý na hracích automatech.

Jak lze majetek po rozvodu vypořádat?

Existují různé cesty, jak po rozvodu vypořádat majetek. Někdy to jde snadno dohodou, jindy musí zakročit soud. Lhůta na vypořádání majetku po rozvodu je 3 roky.

Dohoda, když se shodnete

Pokud jste se v manželství na rozvodu shodli a máte také představu o rozdělení majetku (jedná tzv. o dohodnutý rozvod podle § 757 občanského zákoníku) uzavřete s manželem Smlouvu (dohodu) o vypořádání SJM, která upravuje:

  • vypořádání majetkových vztahů manželů po rozvodu
  • práva a povinnosti společného bydlení
  • vyživovací povinnost mezi manželi

Jenom připomeneme, že s dohodou musí souhlasit oba manželé a svůj souhlas potvrzují ověřenými podpisy.

Pro více informací nás kontaktujte

Pokud se neshodnete, rozhodne soud

Ať už se neshodnete na rozdělení majetku po rozvodu vůbec, nebo se majetek rozdělit domluvou podařilo, ale dohadujete se nad „černým Petrem“ v podobě dluhů či dalších závazků, přichází na řadu soud. V takovém případě podáte návrh, jak má soud rozhodnout a jak má majetek rozdělit. Počítejte také s tím, že za toto rozdělení majetku se platí nemalé poplatky.

A když propásnete tříletou lhůtu

Pokud se ani do tří let od rozvodu bývalí manželé na majetku nedohodnou, bude platit domněnka, že hodnotnější movitý majetek zůstane nadále oběma manželům, ale v podílovém vlastnictví. U méně hodnotného majetku se zachovává rozdělení tak, jak byl užívaný u jednotlivých manželů.

Pokud se tedy rozvedete odejdete s jedním kufrem a vaše drahá polovička má ve svém bytě všechno vybavení, elektroniku a šperky, zůstane vám po třech letech pouze tento kufr, a pokud byl dům v SJM, stanete se podílovým spoluvlastníkem nemovitosti.

Pokud máte konkrétní otázky a chcete vědět, jak by se měl rozdělit u rozvodu váš majetek nebo chcete pomoci podat návrh na rozdělení majetku k soudu, neváhejte nás kontaktovat, rádi vás touto situací provedeme a staneme se vaší oporou ve světě práva.

4