Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance a její vzor

24.10.2017

Pracovní trh prošel v roce 2017 velkými změnami. Stoupla nabídka pracovních míst, na mnoha pracovištích se zvyšovali mzdy a nespokojení zaměstnanci se často rozhodli pro změnu zaměstnavatele.

výpověď zaměstnancem

To, aby člověk mohl ukončit své zaměstnání, musí počkat do uběhnutí lhůty v případě smlouvy na dobu neurčitou nebo, a to v naprosté většině, musí podat výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance. Jelikož se v posledních měsících jedná o velmi žádaný dokument, připravili jsme pro vás nejen vzor ke stažení, ale také stručný soupis všech náležitostí, aby výpověď proběhla hladce.

Co je dobré vědět, než výpověď podepíšete

 • Čeká -li vás nové zaměstnání, je dobré mít jistotu v podepsané smlouvě či jiné písemné potvrzení, že budete zaměstnáni.
 • Pokud chcete zaměstnání ukončit a nemáte zatím další pracovní vyhlídky, informujte se na Úřadu práce o všech dokumentech a povinnostech, které musíte splnit + si zjistěte možnost podpory v nezaměstnanosti.
 • Na rozdíl od dohody musíte u výpovědi respektovat výpovědní dobu, která je uvedená ve smlouvě (zpravidla bývá 2 měsíce).
 • Mějte doklad o tom, že jste výpověď zaměstnavateli předali – stačí například dodejka z pošty.
 • Pamatujte, že rozvázání pracovního poměru je možné jen písemně.
 • Dejte si do pořádku všechny dokumenty (např. zápočtový list, předávací protokol o navrácení firemního majetku a další).

Výpověď dohodou nepodáte

Často se zaměňují pojmy výpověď a dohoda. Zaměnit ani spojit je však nelze, protože:

 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru – je dvoustranné právní jednání, tedy dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem = je nezbytný souhlas z obou stran.
 • Výpověď – jednostranné právní jednání k ukončení zaměstnání ze strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Není tedy potřeba souhlas druhé strany (stačí doklad o předání dokumentu) a běží výpovědní lhůta.

Dohoda místo výpovědi

Jeden z dotazů, na který jsme v posledních týdnech odpovídali, naleznete v příspěvku o ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud vás zajímá o dohodě k ukončení pracovního poměru více, stáhněte si vzor zdarma.

Chci ukončit pracovní poměr dohodou

Co by měla výpověď ze strany zaměstnance obsahovat

 • Označení obou stran
 • Označení pracovní smlouvy, která se tímto ruší (např. datum, číslo)
 • Označení pozice, o kterou se jedná
 • Termín, kdy bude pracovní poměr ukončen
 • Místo a datum podpisu
 • Váš podpis

Kdy končí výpovědní lhůta?

Výpovědní lhůta je ze zákona minimálně 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne v následujícím měsíci.

Příklad:
- Výpověď předám zaměstnavateli 30. 9. 2017. Od 1.10. začíná běžet výpovědní lhůta, tzn. ukončení pracovního poměru k 30. 11. 2017.
- Výpověď předám zaměstnavateli 1. 10. 2017. Výpovědní doba začíná běžet od 1. 11., tzn. ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2017.

Když zaměstnavatel nechce výpověď podepsat

Jste v týmu cenným článkem a zaměstnavatel za vás bude těžko shánět náhradu? Přijala vaše firma velkou zakázku, a proto nechce zaměstnavatel vaši výpověď přijmout? Aby byla výpověď platná, musí ji zaměstnavatel přijmout – z vaší strany proto stačí kopie výpovědi, podací lístek z pošty a následně zaměstnavatelem podepsaná dodejka.

To znamená, že výpověď nabývá platnost v okamžiku doručení a není k ní potřeba souhlas či podpis zaměstnavatele.

Stáhněte si vzor výpovědi zdarma

Pokud nevíte, jak by výpověď měla vypadat, přinášíme vám základní vzor ke stažení. Pokud očekáváte s odchodem ze zaměstnání problémy, nebo chcete ještě před podáním výpovědi konzultovat své otázky, neváhejte se na nás obrátit. Připravíme pro vás také výpověď na míru.

VZOR KE STAŽENÍ - Výpověď ze strany zaměstnance - prázdná verze 

4