Změna prohlášení vlastníka budovy

14.1.2021

Dobrý den,
bydlím v bytě v osobním vlastnictví, v domě je vytvořeno společenství vlastníků jednotek. Rád bych byt rozšířil o další místnost a jsem předběžně domluvený se sousedem, že od něj jednu místnost odkoupím a připojím ji ke svému bytu. Abych vše vyřešil, je prý potřeba změna prohlášení vlastníka budovy. Co má takový dokument obsahovat?
Děkuji, Petr D.

Změna prohlášení vlastníka budovy

Bez změny prohlášení vlastníka se neobejdete

Dobrý den, Petře,
ano, každý dům, který je rozdělen na byty musí mít dokument zvaný Prohlášení vlastníka budovy, ve kterém jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, společné části domu a další náležitosti. Tento dokument je evidován v katastru nemovitostí a také změnu dosáhnete vklad změny prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. Pokud tedy chcete dosáhnout změny stavu, je nezbytné vypracovat změnu prohlášení vlastníka budovy.

V praxi to nově od 1. 7. 2020 vypadá tak, že o těchto změnách, pokud se týkají jen těchto dvou jednotek a nezasahuje se jimi do společných částí domu, rozhodujete sami s tím, že je však zároveň třeba zpravidla nadpolovičního souhlasu ostatních lidí v domě se změnou prohlášení. Zároveň se musíte podívat do stanov společenství vlastníků jednotek, kde je zpravidla určitý počet vlastníků, který změnu prohlášení schvaluje. Změna prohlášení musí mít také náležitosti dle katastrálního zákona.

Hledám právní pomoc

Kdo změnu prohlášení schvaluje?

  • Změna prohlášení musí obsahovat písemný souhlas všech dotčených vlastníků, kterých se změna týká.
  • V případě zatížení bytové jednotky hypotékou má banka zástavní právo a je nezbytný i její souhlas.
  • Na závěr změnu prohlášení schvaluje většina vlastníků jednotek (tento krok lze vynechat, pokud jsou všichni zúčastnění i dotčenými vlastníky).

Nové prohlášení vlastníka se dále podává na katastr nemovitostí. Nezapomeňte také na to, že budete potřebovat sestavit smlouvu mezi Vámi a sousedem. I tu Vám rádi připravíme na míru.

Co musí změna vlastníka obsahovat?

Na internetu lze dohledat různé vzory, ale nedoporučujeme z nich čerpat. Každý případ má svá specifika, která je potřeba zohlednit, proto se vždy se sestavením prohlášení obraťte na zkušeného advokáta. Řešit následné chyby a nedorozumění je daleko náročnější jak časově, tak finančně.

Sestavíme pro vás veškeré dokumenty nejen pro změnu prohlášení vlastníka.

Advokátní kancelář Králík & Pavlík se mimo jiné specializuje na právo týkající se spoluvlastnictví a nemovitostí. Máte-li jakékoliv otázky nebo chcete připravit smlouvy a dokumenty, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme za Váš dotaz,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4