Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

29.3.2019

Čím více vlastníků, tím větší pravděpodobnost, že vniknou neshody ohledně společného majetku. Pokud je tedy více vlastníků a typ nemovitosti to dovoluje, lze využít zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a tím nemovitost rozdělit na konkrétní část majetku pro každého z vlastníků. Pojďme se podívat na příklady z praxe i na důvody, které mohou vypořádání spoluvlastnictví bránit.

Jak zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví?

Ke zrušení spoluvlastnictví může dojít buď dohodou všech vlastníků, nebo soudním rozhodnutím, pokud dohoda mezi vlastníky není možná. Soud se v tomto ohledu zaměřuje především na tom, zda lze majetek rozdělit, zda se dělením nesníží jeho hodnota a zajímá se také o možnosti dalšího využívání nemovitosti. Na soud se může obrátit kterýkoliv vlastník, ať už nemovitost užívá či nevyužívá a jeho podíl je jakkoliv velký.

Pamatujte:

  • Spoluvlastnictví je možné zrušit dohodou všech vlastníků.
  • Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvávat proti jeho vůli.
  • Společný majetek lze rozdělit, předat dalšímu vlastníkovi (či vlastníkům) za náhradu nebo majetek prodat ve veřejné dražbě.
  • Každý z vlastníků má právo na oddělení či zrušení spoluvlastnictví.

Jak vypadá vypořádání podílového spoluvlastnictví v praxi?

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením domu na jednotky je v podstatě obdobné jako prohlášení vlastníka budovy. Rozdíle je v tom, že jeden dům vlastní například 10 spoluvlastníků, kteří fakticky v domě užívají 10 bytů. Pokud dojde ke zrušení a vypořádají podílového spoluvlastnictví, bude ve výsledku mít každý z nich na katastru zaspaný svůj vlastní byt.

Stavbu zpravidla nelze rozdělit na jednotky o stejné hodnotě, proto se zde využívá tzv. kombinované vypořádání, při kterém dochází k vyrovnání nepoměru finanční náhradou.

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se týká také pozemků, které je v mnoha ohledech možné jednoduše dělit. Problém může nastat ve chvíli, že dělením vznikne takový pozemek, který není možné z důvodu jeho velikosti nebo přístupu užívat.

U staveb i nemovitostí je důležité brát ohled na možnost přístupu k nemovitosti, který lze řešit předem v rámci služebnosti.

Nelze spoluvlastnictví rozdělit?

V tomto případě může soud přikázat majetek dalšímu spoluvlastníkovi, který si ho za náhradu přivlastní. Pokud ani tato varianta není možná, přichází na řadu veřejná dražba a vzniklý zisk je rozdělen mezi původní spolumajitele.

Je to i váš případ? Jsme tu pro vás

Řešíte vlastnická práva či nemovitosti? Neváhejte se obrátit na naši Advokátní kancelář Králík & Pavlík, která je vaší oporou ve světě práva nejen v Hradci Králové a okolí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

4