Dotaz: Co je rámcová smlouva?

7.10.2015

Vážený pane doktore,
mám stavebniny s řadou odběratelů a velmi mne zatěžuje administrativa s uzavíráním jednotlivých smluv o odběru zboží. Často pak vše skončí tak, že žádná smlouva uzavřena není a mám vůči odběratelům pouze fakturu. Nyní jsem se dostal do potíží, neboť mi odběratel uvedl, že mi nic nezaplatí, protože nic neodebral. Existuje nějaké řešení jak administrativu zjednodušit, ale zároveň mít jistotu vůči odběratelům ?

Děkuji a zdravím, Táborský

Odpověď na dotaz

Vážený pane Táborský,
Vaši situaci by mohla vyřešit tzv. rámcová smlouva. Rámcová smlouva vymezuje „obecná pravidla obchodu“ mezi smluvními stranami - práva a povinnosti smluvních stran v budoucnu a má také zastřešující vliv na další konkrétní (tzv. realizační) smlouvy, které spolu strany uzavřou v daném období. Rámcová smlouva ve své podstatě plní funkci tzv. obchodních podmínek.

Jednotlivé další smlouvy, ve Vašem případě smlouvy kupní, ale již mohou být uskutečněny dle pravidel sjednaných v rámcové smlouvě, například tak, že odběratel přijede k Vám, vybere si zboží namístě a Vy mu jej přímo dodáte. Je však podstatné, abyste pak vždy měl doklad o převzetí zboží odběratelem. Veškeré další náležitosti smluvního vztahu – cenu zboží, splatnost faktur, ale i například smluvní pokuta při nezaplacení – se řídí rámcovou smlouvou.

Rámcová smlouva má různé náležitosti, vyplývající ze zákona, což se týká například délky trvání či počtu účastníků. Používá se tedy především v případech, kdy se počítá s opakujícím plněním, ale není jasné, v jakém objemu (např. dodávky, služby, stavební práce). Z toho vyplývá, že následné dílčí smlouvy se vztahují ke konkrétním objednávkám, ať už se to například ve Vašem případě týká dodávky materiálů, dopravy či prací, které je možné uzavřít klasickou smlouvou o dílo, kupní smlouvou či jiným dokumentem.

Více se o tomto tématu dočtete v článku Rámcová kupní smlouva a její vzor.

Pokud si nejste v oblasti práva a uzavírání smluv jistý, využijte naše služby. Všechny dokumenty prostudujeme, upozorníme na nedostatky a navrhneme ideální řešení.

Děkujeme za Váš dotaz a přejeme, ať se Vám daří.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4