Důvody k okamžité výpovědi ze strany zaměstnavatele

30.11.2017

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr se zaměstnancem kdykoliv, ale jeho rozhodnutí musí vycházet ze zákoníku práce. Na rozdíl od zaměstnance, který má v podání výpovědi daleko větší volnost, se musí zaměstnavatel striktně řídit zákonem. 

důvody k výpovědi

Okamžitá výpověď na hodinu

Veškeré podrobnosti o okamžitém zrušení pracovního poměru jsou obsažené v zákoně č. 262/2006 Sb. § 55. Z pohledu praxe se jedná o velmi výjimečné situace (zaměstnanec „končí na hodinu“ a nemá nárok na odstupné). V praxi se vyskytuje pojem výpověď na hodinu, okamžitá výpověď - zákoník práce však zná pouze pojem okamžité zrušení pracovního poměru.

  • Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin (odnětí svobody déle než rok).
  • Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin při plnění či v souvislosti s pracovními úkoly (odnětí svobody nejméně na 6 měsíců).
  • Hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k práci zaměstnance.

Daleko častěji se využívají důvody s výpovědní lhůtou a odstupným.

Důvody pro výpověď s výpovědní lhůtou

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 262/20016 Sb.§ 52, níže uvádíme stručný výtah. V takovém případě je výpovědní doba 2 měsíce a zaměstnanci vzniká nárok na odstupné.

  • Zaměstnavatel nebo jeho část se ruší nebo přemisťuje.
  • Rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost.
  • Nesmí-li zaměstnanec na základě lékařského posudku ve své dosavadní práci pokračovat.
  • Nemá-li zaměstnanec z důvodu svého zdravotního stavu způsobilost ve svém povolání pokračovat.
  • Důvody, které mohou vést k okamžitému zrušení pracovního poměru.
  • Má-li zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky, které v posledních 12 měsících neodstranil na základě výzvy zaměstnavatele.
  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinný režim během dočasné pracovní neschopnosti.

Zlatá střední cesta s dohodou

Pokud je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem možná domluva, existuje ještě jeden způsob rozvázání pracovního poměru, a tím je dohoda. Na jejím obsahu se musí shodnout obě strany.

Nevíte si rady? Pomůžeme vám!

Stejně tak, jako jsme poradili v případě pana Jana s výpovědí ze strany zaměstnavatele, nebo s dohodou o ukončení pracovního poměru pro pana Horáka, pomůžeme i Vám. Neváhejte se s námi podělit o vaše starosti, pro které najdeme nejlepší možné řešení. Kontaktujte nás a nebuďte na výpověď sami.

4