Dotaz: Výpověď podaná zaměstnancem

3.10.2017

Vážený pane doktore,
po třech letech se mi naskytla výhodná pracovní nabídka a chci změnit zaměstnání. V tuto chvíli mám smlouvu na dobu neurčitou a rád bych, aby mě zaměstnavatel uvolnil co nejdříve, i když z jeho strany chápu, že není lehké rychle za mě sehnat náhradu. Chtěl bych se proto zeptat, jak by výpověď podaná zaměstnancem měla vypadat, aby mi nevznikly problémy a mohl jsem své stávající zaměstnání ukončit co nejdříve. Můžete mi popř. výpověď připravit?

Děkuji a zdravím, Mgr. Horák

výpověd

Možnosti výpovědi ze strany zaměstnance

Vážený pane magistře,
děkujeme za Váš dotaz. Zákon umožňuje rozvázat pracovní poměr čtyřmi způsoby, ze kterých Vám doporučujeme především prví možnost.

 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
  Jedná se o vzájemnou dohodu obou stran a je to nejsnazší ukončení pracovního poměru. Předpokládá ale podpis obou stran, tedy zaměstnance i zaměstnavatele. Pracovní poměr končí dnem určeným v dohodě a tato lhůta může být i kratší než dva měsíce. Zde naleznete vzor dohody.
 • Výpověď ze strany zaměstnance či zaměstnavatele
  Výpovědní doba činí zpravidla dva měsíce a začíná běžet od prvního dne v následujícím měsíci. Zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu, naopak zaměstnavatel musí důvod výpovědi vždy skutkově vymezit a neměnit, jinak by byla výpověď neplatná. Důvody, které vedou k ukončení pracovního poměru, jsou dané zákonem. Zde naleznete vzor výpovědi (viz článek níže).
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
  Ve výjimečných případech má zaměstnavatel či zaměstnanec pracovní poměr ukončit okamžitě. Tyto výjimky opět určuje zákon (např. nezaplacená mzda).
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  Opět lze pracovní poměru končit z obou stran. Ochranou lhůtu tvoří prvních 14 dní v době dočasné pracovní neschopnosti a dále také povinnost doručit toto oznámení minimálně tři dny před plánovaným ukončením.

Díky dohodě můžete skončit ze dne na den

V případě oboustranné dohody můžete ve svém současném zaměstnání skončit třeba již zítra, a to bez ohledu na výpovědní lhůtu uvedenou v pracovní smlouvě. Ve Vašem případě, když přecházíte do jiného zaměstnání, není podstatné uvádět důvod ukončení. Pokud by tomu bylo jinak a Vy jste byl bez vyhlídek na další zaměstnání, musí tato dohoda na Vaši žádost obsahovat důvod k rozvázání pracovního poměru – jedná se hlavně o situace, kdy má zaměstnanec nárok na odstupné či následnou finanční podporu v nezaměstnanosti. V těchto případech je vždy lepší nechat si dát výpověď ze strany zaměstnavatele a neuzavírat dohodu.

Vzor dohody o ukončení pracovního poměru ke stažení

Dohoda je dvoustranná, proto s ní Váš zaměstnavatel musí souhlasit – jen tak bude platná. Pokud by na ni nepřistoupil, nezbude Vám nic jiného, než podat výpověď ze strany zaměstnance.

Při výpovědi nezapomeňte

 • Veškeré dohody musejí být uzavřené písemně, jinak jsou neplatné.
 • Vždy se jedná o minimálně dvě kopie s vlastnoručním podpisem– jedna zůstává vám, druhá zaměstnavateli.
 • Pokud nelze výpověď předat osobně, doporučujeme ji zaslat doporučeně poštou na doručenku.
 • Forma výpovědí a dohod je daná zákonem.
 • Pokud se na dřívějším ukončení se zaměstnavatelem nedohodnete, důrazně nedoporučujeme skončit v zaměstnání přes jeho nesouhlas. V takovém případě po vás může žádat náhradu vzniklé škody.

Výpověď i dohodu pro vás připravíme na míru

Můžete se inspirovat vzorem dohody, který naleznete na našich stránkách. Vždy ale doporučujeme připravit řešení na míru Vaší situaci, proto nás neváhejte kontaktovat a sestavíme pro vás tento dokument přesně podle Vašich potřeb (konkurenční doložka, náhrada za vyčerpanou dovolenou a další).

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4