Advokátní pomoc při dopravních nehodách – od zranění po odškodnění

12.5.2024

Stát se účastníkem dopravní nehody může znamenat začátek složitého procesu, ve kterém je důležité mít po svém boku odbornou právní pomoc. Důsledky nehody mohou mít vážný dopad na váš život i život vašich nejbližších, proto je potřeba v těchto případech jednat rychle a využít svá práva na maximum. Jaké jsou trestněprávní aspekty dopravních nehod? Kdy vzniká nárok na odškodnění? A kdy skutečně hrozí vězení?

nehoda se zraněním

Kategorizace dopravních nehod, následky a dopady

Dopravní nehody se mohou výrazně lišit – od těch bez zranění až po nehody s těžkým zraněním či dokonce s následkem smrti. Zatímco lehké zranění může vést k přestupkovému řízení, vážnější následky mohou vést k trestnímu stíhání. Důležitou roli také hraje, zda k nehodě došlo pod vlivem alkoholu či omamných látek a jaký život vedl viník před nehodou.

Podstatné je také rozlišit, jak nehoda vznikla – na základě vyšetřování státní zástupce rozhodne, zda vydá rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, nebo podá obžalobu k trestnímu soudu.

  • Ublížení na zdraví z nedbalosti – obvykle zdravotní problémy trvají alespoň 7 dní
  • Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti – obvykle zdravotní problémy přetrvávají alespoň 6 týdnů, nebo se jedná o závažnou poruchu zdraví

Dopraní nehoda se zraněním

Záleží na závažnosti zranění, délce rekonvalescence, zdravotních následcích a dalších okolnostech, ale většinou se tento čin posuzuje u drobných zranění pouze jako přestupek. U závažnějších bývá zpravidla zahájeno trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Cílem tohoto řízení je mimo jiné vyloučit, že se mělo jednat o úmyslné jednání viníka. Policie zajišťuje důkazy, vyslýchají se svědci a soudní znalci.

Více o dopravních nehodách se zraněním 

Obžaloba a trestní soud

V případě obžaloby viníka probíhá trestní soud a hlavní líčení rozhoduje o vině, trestu a náhradě způsobené majetkové či nemajetkové újmy. Soud může skončit buď schválením dohody o vině a trestu, nebo rozhodnutím o vině a trestu. Obžalovaný může svou vinu prohlásit a poté probíhá dokazování již jen k výši trestu a náhradě škody. V případě zraněných, bezúhonného života před nehodou a řízení bez alkoholu je většinou trestní stíhání zakončeno tzv. „podmínkou“ a zákazem řízení. „Podmínka“ spočívá v tom, že se sice stanoví délka trestu odnětí svobody, ale současně se určí i přiměřená zkušební doba v délce jednoho až pěti let, po kterou je trest odložen.

Vězení za dopravní nehodu

Trest odnětí svobody, tedy vězení, není automatickým trestem za dopravní nehodu. Záleží na řadě faktorů – od závažnosti nehody, míry zavinění až po přitěžující okolnosti. Ohled se samozřejmě bere i na přístup viníka – zda se k vině přizná, v případu spolupracuje a jestli má například snahu o finanční pomoc pozůstalým. Soud posuzuje veškeré aspekty případu, na jejichž základě se o rozhoduje o odnětí svobody.

Dopravní nehoda s následkem smrti

V případě, že při dopravné nehodě dojde k úmrtí, stává se právní zastoupení zcela nezbytným – a to především z důvodu, aby se zohlednily všechny aspekty případu a mohlo se dojít k co nejobjektivnějšímu posouzení. Úmrtí při nehodách a odškodnění pozůstalých je velmi náročnou fází, se kterou vám z pohledu práva odborně pomůžeme.

Potřebuji advokáta

Odškodnění za dopravní nehodu aneb na co máte nárok

Pokud jste se ocitli v situaci poškozeného v důsledku dopravní nehody, máte právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy. Samotné odškodnění lze žádat v řadě oblastí – např. škoda na vozidle, kompenzace za újmu způsobenou bolestí, fyzickým, ale i utrpením, ušlý zisk a pracovní neschopnost, výdaje za léky, náklady spojené s péčí a nesmíme opomenout ani pozůstalé, kteří v případě úmrtí jejich blízké osoby při dopravní nehodě mají nárok například na odškodnění za duševní útrapy, výživné či náhradu nákladů spojených s pohřbem.

Pomáháme také v případech, pokud poškození nejsou spokojeni s výší odškodného vypočítaného pojišťovnou.
Každý případ má svá specifika a my s vámi rádi projdeme ten váš na nezávazné konzultaci zdarma, na které vyhodnotíme, jaké jsou vaše šance na získání odškodného.

Nezávazná konzultace zdarma 

Nebuďte v tom sami

Vzhledem ke složitosti prostředí spojeného s dopravními nehodami a odškodněním je nezbytné odborné právní poradenství. Naše advokátní kancelář vám poskytne neocenitelnou podporu v průběhu celého procesu. Pomůžeme vám zajistit co nejlepší možný výsledek. Neváhejte se na nás obrátit

4