Úmrtí při nehodách, odškodnění pozůstalých a právní pomoc

18.2.2023

Ztráta blízkého člověka je velmi bolestná a víme, že pro pozůstalé je často nemyslitelné v tak náročných chvílích řešit právní záležitosti. V případě, že došlo k úmrtí při dopravní nehodě, jsme vaší oporou nejen ve světě práva a pomůžeme vám v komunikaci s institucemi, viníkem i vyřešením všech souvisejících dokumentů. Pomáháme pozůstalým uplatiti jejich nároky, získat odškodnění a vyřešit tuto emočně náročnou situaci z pohledu práva.

úmrtí při nehodách

Úmrtní při dopravní nehodně aneb na co mají pozůstalí nárok?

Pozůstalí, v tomto případě rodina a další blízké osoby, mají nárok na vyplacení odškodného v případě, pokud oběť (řidič či spolujezdec) nehodu nezpůsobila. Nárok na odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě vzniká ze zákona a lze nárokovat u pojišťovny viníka, nebo v rámci trestního řízení přímo po viníkovi smrtelné nehody. Úmrtí blízké osoby při dopravní nehodě je velmi tragická ztráta, která nejde vyrovnat penězi. Zákon však počítá s finanční kompenzací ze strany viníka. O jaké druhy odškodnění lze žádat?

  • Odškodnění za duševní útrapy, kdy záleží na vztahu, citech a dalších okolnostech. Obecně se vychází z dvacetinásobku průměrné měsíční mzdy za předchozí rok.
  • Pozůstalostní renta (výživné) pro manžela/manželku a děti, kteří byli na zesnulém materiálně závislí.
  • Úhrada nákladů na pohřeb a s tím spojené další náklady.

Poslat dotaz

Kdy se mají pozůstalí obrátit na právníka?

Víme, že je to velmi náročné, ale i zde platí, že čím dříve, tím z právního pohledu lépe. Přestože se lze na pojišťovnu viníka obrátit do tří let od nehody, trestní řízení probíhá daleko dříve a nárokovat svá práva je důležité už u prvního jednání soudu (= při zahájení hlavního líčení). Je důležité se trestního řízení účastnit a uplatnit své nároky ještě před tím, než bude potvrzeno zavinění nehody. Čím je čas od nehody kratší, tím lépe se dohledávají svědci a lze se do celého procesu daleko lépe zapojit. V naší praxi se na nás klienti obracejí zpravidla ihned po úmrtí svého blízkého při nehodě.

Chci právní pomoc

Proč je právník lepší volba než pojišťovna?

Pojišťovny mají zpravidla zaběhnuté standardy a postupy, podle kterých řeší pojistné události. Z praxe víme, že výsledný výpočet odškodného spočítaného pojišťovnou bývá zbytečně krácen a pozůstalí nedostávají tak vysokou náhradu. Naše advokátní kancelář spolupracuje se specializovanými odborníky v oblasti dopravních nehod a pojišťovnictví, čímž dosahujeme maximálního odškodného.

Jaké jsou náklady při vymáhání odškodného po dopravní nehodě?

Důležitá je první nezávazná schůzka, na které případ posoudíme a zjistíme, jaká je šance na získání odškodného. Následně je celý proces postaven tak, že část odměny (ať už při mimosoudním vyrovnání či soudu) za naše právní služby hradí přímo viník nehody či jeho pojišťovna a část odměny je hrazena až z vymoženého plnění, a proto poškozené pozůstalé nečekají žádné dopředu hrazené náklady za naše služby.

Chcete si domluvit osobní setkání? Máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat

Další užitečné články:

4