Obchodní podíl a vypořádání SJM při rozvodu

21.5.2020

Dobrý den,
s manželem jsme se brali v roce 2004. V roce 2010 si založil malou truhlárnu na živnost, která se rozrostla a v současné chvíli je s.r.o. a zaměstnává čtyři zaměstnance. Od začátku jsem manžela v podnikání podporovala a pomáhala mu s účetnictvím a administrativou. Nyní se rozvádíme a mě by zajímalo, zda mám při vypořádání společného jmění manželů (SJM) nárok na podíl z firmy, přestože je psaná na manžela? Budovali jsme ji v podstatě spolu a i první kapitál použil ze společně našetřených peněz.

Obchodní podíl a vypořádání SJM

Děkuji a zdravím, Ivana N.

Vypořádání SJM, pokud s.r.o. vzniklo za dobu manželství

Vážená paní Ivano,
děkujeme za Váš dotaz. Zjednodušeně lze říci, že cokoliv nabyli manželé za dobu trvání manželství, připadá manželům rovným dílem. Výjimku tvoří například věci získané v dědictví, darem či věci osobní potřeby či majetek vydaný v restituci. Majetek a jeho případné rozdělení může být také ošetřeno smlouvou o zúžení či rozšíření, vždy formou notářského zápisu.

Váš případ je typický – společnost byla založena v době manželství a peníze manžel využil ze společného účtu. Přestože se mohlo v počátku jednat například o desetitisíce, nyní může mít firma hodnotu v řádech milionů, kdy i Vy máte při rozvodu a vypořádání SJM nárok na vypořádání z tohoto obchodního podílu.

Podobnou situaci řeší mnoho rozvádějících se párů. Pro začátek jsou důležité tyto tři otázky:

  • Kdy vznikl obchodní podíl? Před svatbou, nebo po ní?
  • Jaké prostředky byly použity? Z vlastních prostředků, či ze společného spoření?
  • Jaké jsou zisky a naopak dluhy v této firmě?

Chci právní pomoc

Když je manžel proti

Manžel samozřejmě může namítat, že firma stojí především na jeho práci a jeho jméně, proto prosím zkuste jako první řešení při rozdělení SJM domluvu – ta je nejrychlejší a cenově pro vás nejvýhodnější. Pokud se nedomluvíte, bude o rozdělení společného majetku rozhodovat soud. V tomto případě je nutné počítat s vysokými náklady v souvislosti s vedením soudního řízení, a dále s tím, že se celý proces může protáhnout i na několik let.

Pozor na tříletou lhůtu

Manželé mají právo rozhodnout se o vypořádání majetku nejdéle do tří let od rozvodu. Po této lhůtě se předpokládá, že bylo vše vypořádáno. V žádném případě nedoporučujeme s vypořádáním SJM vyčkávat – dokud se vše nevyřeší, jste i společně odpovědni za vzniklé dluhy.

Firma či obchodní podíl vznikl před manželstvím

Druhou nejčastější situací je rozvod a vypořádání SJM v případě, kdy si manžel založil firmu či získal obchodní podíl před vznikem manželství. V tomto případě je podíl ve výlučném vlastnictví manžela a tato část nebude spadat do vypořádání společného majetku. Lze pouze požadovat investice ze společného jmění do tohoto výlučného majetku.

Založení firmy z vlastních prostředků

Další variantou je, pokud firma vznikla během manželství, ale výlučně z naspořených prostředků jednoho z manželů ( např. z dědictví, darem ). Pak netvoří součást společného jmění manželů. Opět lze pouze požadovat investice ze společného jmění do tohoto výlučného majetku.

Při vypořádání SJM pozor na výnosy z podnikání

Je však důležité upozornit na to, že do vypořádání SJM spadá i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Výnosy, užitky a přírůstky jsou součástí společného jmění manželů, a to bez ohledu na to, zda věc náleží do výlučného vlastnictví jednoho z manželů nebo je věc ve společném jmění.

A konkrétně ve Vašem případě, paní Ivano, do SJM spadají jak zisky z podnikání, tak i majetková hodnota firmy. Firma sice bude přikázána Vašemu manželovi, který je společníkem uvedené společnosti, ale o vypořádací podíl z majetkové hodnoty nepřijdete.

Chcete-li se vše projít podrobněji, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za Váš dotaz,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

Další užitečné články:

4