Dohoda o vypořádání SJM

24.3.2020

Rozvod, to není jen rozdělení vztahu, ale také společného majetku. Pokud se chcete rozvést rychle a levně, je nezbytná společná domluva na formě péče o děti a rozdělení majetku. Následuje takzvaný nesporný rozvod, ke kterému se dokládá také dohoda o vypořádání SJM, tedy společného jmění manželů.

Dohoda o vypořádání SJM

Co je součástí dohody o vypořádání společného jmění manželů?

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů (SJM) musí být vyhotovena písemně a opatřena úředně ověřenými podpisy obou stran. Dohoda obsahuje:

- Soupis majetku, který připadne do vlastnictví manžela a manželky.
- Vypořádání finančních závazků a rozdělení dluhů.
- Vyřešení bytové situace – zda manželé bydlí a budou bydlet společně či odděleně.
- Vyživovací povinnost manželů (pokud jej manželé řeší).

Pokud vás zajímá, co nepatří do SJM, nahlédněte do souvisejícího článku. Sepsaná dohoda se společně s návrhem na rozvod předává okresnímu soudu v posledním místě společného bydliště manželů.

Chci pomoci s vypořádáním SJM

Kdo kde bude po rozvodu bydlet?

Pokud chcete mít nesporný rozvod, tedy rychlý a s minimálními finančními náklady, je i v tomto případě nezbytná vzájemná domluva. V dohodě o vypořádání SJM se domluvíte, kdo bude kde bydlet. Nelehká situace vzniká v případě, kdy si manželé pořídili společnou nemovitost v době manželství a nedohodnou se o jejím dalším osudu. Jestliže se tato neshoda dostane k soudu, soud rozhodne o tom, kterému z manželů připadne a který z manželů má nemovitost opustit. Může dojít i k prodeji nemovitosti.

Dluhy a SJM

Mnoho lidí řeší bytovou situaci hypotékou či vyšší životní standard půjčkou. V rámci SJM pomáháme také s dluhy a exekucemi. Jaké jsou nejčastější situace?

  • Dluhy, které vznikly před manželstvím – nespadají do SJM
  • Dluhy, které vznikly za dobu manželství – spadají do SJM
  • Dluhy, které převzal jeden z manželů bez vědomí druhého – nespadají do SJM
  • Dluhy, které se týkají výhradně majetku jednoho z manželů – nespadají do SJM

Nevyřešené či zatajené dluhy a finanční závazky vám mohou „zaťukat na dveře“ i za několik let v podobě exekutora. Je proto velmi důležité, aby byly v dohodě o vypořádání SJM všechny náležitě zapracovány, s čímž vám pomůžeme v naší advokátní kanceláři.

Vypořádání SJM bez dohody a bez soudu se vyřeší po třech letech

Veškerý majetek, který během manželství vznikl, musí být dohodou o vypořádání SJM či soudem rozdělen. Pokud se manželé nemohou domluvit, podá jeden z nich žalobu k soudu, který o celé záležitosti rozhodne – buď majetek mezi manžele rozdělí, nebo rozhodne o prodeji a manželům se pak rozdělí zisk z tohoto prodeje.

Existují však situace, kdy se sice manželé na rozvodu domluví, ale rozdělení majetku je nejasné. Jestliže ani jeden z nich nepodá po rozvodu manželství k soudu žalobu na vypořádání jejich společného majetku, vypořádá se SJM automaticky po třech letech a to tak, že společný movitý majetek zůstane v užívání toho z manželů, který jej pro osobní potřebu či potřebu rodiny používá (nejčastěji se tedy jedná o auto, domácí spotřebiče). V případě nemovitostí dochází k jejich rozdělení a vzniku podílového spoluvlastnictví, kdy každý z manželů vlastní stejně velkou část.

Váš vztah byl jedinečný, nespoléhejte na vzory a šablony

Na internetu naleznete celou řadu obecných vzorů pro sepsání dohody o vypořádání SJM. V některých případech by jistě postačili, ale z naší mnohaleté zkušenosti víme, že co vztah, to jedineční lidé, kteří si zaslouží řešení na míru. Řešíme proto dohodu o vypořádání společného jmění manželů s důrazem na individuální potřeby každého. Máte společné nemovitosti a finance? Řešíte dluhy? Dědictví? Závazky z předmanželské smlouvy? Podniká jeden z manželů, nebo máte společnou firmu? Postaráme se o redukce a valorizace vnosů do SJM a veškeré dokumenty, které jsou k hladkému rozvodu potřeba. Neváhejte nás kontaktovat.

Další praktické články

4