Správa a vymáhání pohledávek – nezaplacená faktura

1.9.2016

Dobrý den pane doktore,
chci Vás se svými kolegy požádat o radu. Pracujeme na živnostenský list jako zedníci. Před půl rokem jsme stavěli sklady pro jednoho soukromého podnikatele. Vše jsme řešili telefonem či osobě, v e-mailu mám k soupisu prací (mých i od kolegů) a ceně od něj potvrzení pouze „ok“.

Faktury jsou po splatnosti, urgence nepomáhaly, nyní nechce komunikovat a vymlouvá se. Jak můžeme docílit, aby nám nezaplacené faktury uhradil?

Děkuji Václav K., Hradec Králové

Jak postupovat při vymáhání neuhrazené faktury

Vážený pane Václave,
nejprve je třeba zaslat předžalobní výzvu. Pokud na ni dlužník nebude reagovat a pohledávku neuhradí, doporučujeme podat žalobu o zaplacení neuhrazené faktury, jejíž výsledkem bude platební rozkaz či rozsudek, který se po nabytí právní moci stane exekučním titulem.

S nimi se můžete následně obrátit na exekutora, který započne exekuci a bude vymáhat neuhrazené faktury Vaše i Vašich partnerů. V případě, že se touto cestou nepodaří nic získat nebo zcela uspokojit věřitele, přichází čas na návrh insolvence.

Jak situaci popisujete, odpověď „ok“ pro potvrzení objednávky stačí, a tudíž by tak měly být podloženy Vaše faktury i faktury Vašich kolegů. NOZ umožňuje uzavřít smlouvu i ústně či zmíněnou e-mailovou korespondencí, ale přesto doporučujeme mít vše potvrzené písemně, neboť u soudu leží tzv. důkazní břemeno na Vás a Vy budete muset prokázat provedení prací.

Níže přikládáme několik rad, jak v takové případě postupovat a na co si dát pozor.
V případě jakýchkoliv otázek či pomoci se na nás neváhejte obrátit.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

Správa a vymáhání pohledávek

Naprostou většinu kroků můžete při vymáhání pohledávek řešit sami. V případě soudu však doporučujeme vzít si na pomoc právní pomoc, aby byly vaše zájmy hájeny odborně. Víme, že urgování dlužníka a řešení soudních sporů stojí mnoho času, proto v případě zájmu za vás přebereme správu i vymáhání pohledávek. Díky bohaté praxi zajistíme veškeré důkazy i dokumentaci a zastoupíme vás při soudním stání. Neváhejte nás kontaktovat.

Pozor na důkazy

Faktura po splatnosti není důkazem, který by vám ve vymáhání zajistil vítězství. Důkazů, pokud se pustíte do žaloby, budete potřebovat více. Nejdůležitější je v tomto kroku smlouva, popřípadě potvrzená objednávka (ideálně i s popisem, co se stane v případě neuhrazení faktury – např. penále), ke které je vhodné doložit další důkazy (doklad o převzetí zboží, dodací list, komunikaci s dlužníkem, fotodokumentaci a další).

Postup pro vymáhání pohledávek

1. krok: Předání faktury
Faktura byla dlužníkovi včas předána a nyní je po splatnosti.

2. krok:  První urgence
Urgence dlužníka v přátelském, ale sebejistém tónu v písemné podobě (např. e-mail), přibližně 7 dní po splatnosti.

3. krok: Druhá urgence
Může se stát, že i přesto dlužník fakturu neuhradí – doporučujeme další urgenci po 7 dnech i s připomínkou smluvní pokuty či úroků z prodlení platby. Pokud dlužník na první upozornění nereagoval vůbec, doporučujeme zaslat urgenci poštou s tzv. dodejkou (budete mít jistotu, zda dlužník zprávu převzal a v případě soudního vymáhání i další důkaz).

4. krok: Předžalobní výzva/upomínka
Pokud jste stále platbu neobdrželi, je na řadě předžalobní výzva/upomínka, která musí být odeslána nejméně 7 dní před podáním návrhu na zahájení soudního řízení.

Co je dobré vědět o předžalobní upomínce

  • Musí být podána písemně a s originálním podpisem, popř. datovou schránku
  • Postačí, když je odeslána, nemusí být doručena
  • Mezi odesláním předžalobní výzvy (upomínky) a zahájením řízení musí být minimálně 7 dní
  • Zásilka musí být označena doručovací adresou či poslední známou adresou dlužníka
  • Předžalobní upomínku můžete zaslat sami, nebo i v právním zastoupení.

Při urgencích se v každém případě vyhněte výhružkám a strašení exekucí. Především při prvních upomínkách můžete zjistit, že dlužník fakturu například neobdržel (spadla mu v e-mailové poště do spamu) nebo na ni jednoduše zapomněl a zaplatí ji následně obratem. Důvodů může být mnoho, proto se snažte udržovat dobré vztahy.

Z naší praxe však víme, že pokud výše uvedené kroky u předžalobní výzvy činí advokátní kancelář, pohled dlužníka na takovou výzvu je naprosto odlišný a často uhradí pohledávku pouze na základě naší výzvy.

Pokud o pohledávkách hledáte více informací, máme pro vás připravený článek Vymáhání a promlčení pohledávek a Mimosoudní vymáhání pohledávek. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4