Vymáhání a promlčení pohledávek

19.9.2016

Neuhrazené faktury, výživné, náhrady škody a mnohé další... O co se jedná? O nejčastější pohledávky, se kterými bývá často spojována špatná platební morálka. Jste na straně věřitele a chcete své peníze? Přinášíme několik rad, na které byste při vymáhání pohledávky neměli zapomenout. Víte, že existují pohledávky přednostní a nepřednostní? A za jak dlouho dochází k promlčení pohledávek?

Pohledávky vymůžeme za vás!

Řešení dluhů a vymáhání pohledávek je velmi nepříjemné, proto za vás rádi tyto starosti převezmeme. Často tyto situace řešíme formou mimosoudního vymáhání pohledávek, kdy se pro obě strany jedná o časově rychlé řešení. Vymáhání pohledávek z naší strany je pro vás časově i cenově výhodné – vše zajistíme za vás. Připravíme odborné právní zázemí a odměna je buď pevně stanovena při převzetí případu a pokud se jedná o více pohledávek, doporučujeme klientům formu paušálních odměn.

Promlčení pohledávek

Záleží, o jakou pohledávku se jedná. Promlčení většiny pohledávek podle NOZ je 3 roky (tzv. subjektivní lhůta). Tyto lhůty platí od 1. 1. 2014. Pokud byla pohledávka splatná do 31. 12. 2013, řídí se buď podle starého občanského zákoníku nebo podle původního obchodního zákoníku, kde byla promlčecí lhůta delší - 4 roky. Lze také sjednat delší či kratší promlčecí dobu. Maximální lhůta však činí 15 let.

Také je důležité myslet na to, že ne všechny závazky se tímto pravidlem řídí. Jedná se především o faktury a další obchodní pohledávky. Výjimku tvoří např. vlastnické právo, právo na vykoupení reálného břemene, náhrada škody či bezdůvodné obohacení.

I výživné je pohledávka

Pohledávky nevznikají pouze v obchodní sféře, ale i v oblasti rodinného práva. Setkáváme se v naší praxi často s problematikou výživného i s příběhy, kdy má jeden z rodičů povinnost dle rozsudku soudu výživné stanovené, ale neplatí ho. Často si tito lidé neuvědomují, že lze neuhrazení této pohledávky řešit exekucí. U výživného se jedná o tzv. přednostní pohledávku, na kterou je nahlíženo velice přísně a při exekuci je placená jako první. Samozřejmě že za neuhrazení výživného po dobu několika měsíců, může být dlužník odsouzen i v trestním řízení.

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Zákon dělí pohledávky na přednostní a nepřednostní. Podle tohoto kritéria jsou následně řešené v nařízené exekuci. Mezi přednostní pohledávky patří výše uvedené výživné, pohledávky daní a poplatků, náhrady škody způsobené úmyslnými trestními činy či ublížením na zdraví, náhrady mzdy a další uvedené v § 279 odst. 2 o.s.ř. Všechny ostatní pohledávky, které nejsou v zákoně uvedené, patří mezi nepřednostní a přicházejí na řadu až po upokojení pohledávek přednostních.

Neuhrazená faktura a jak na ni

Pohledávkami jsme se zabývali i v nedávném příspěvku Správa a vymáhání pohledávek – nezaplacená faktura, ve kterém jsme panu Václavovi radili, jak postupovat při vymáhání faktury po splatnosti. Pokud jste v pozici dlužníka, důležité informace naleznete v článku Mimosoudní vymáhání pohledávek. A jestliže hledáte oporu ve světe práva, jsme tu pro vás.

4