Uznání dluhu

25.1.2017

Dluží vám někdo peníze a máte obavy, že je již nedostanete zpět? Nebo jste naopak dlužníkem, který nedodržel splatnost, ale chcete vše napravit? Právě vás se týká uznání dluhu, které řeší mnoho problémů, které věřiteli či dlužníkovi mohou vzniknout.

Co znamená uznání dluhu?

Existuje dluh a je takříkajíc na mrtvém bodě? Dlužník se ke splácení moc nemá či nemůže splácet včas a věřitel naopak nemá způsob, jak své peníze získat? V takovém případě se mezi oběma stranami uzavírá písemná dohoda o uznání dluhu.

V tomto dokumentu dlužník uzná svůj dluh, ve kterém se mohou nastavit nové podmínky splácení (splátkový kalendář, splatnost, úroky či úroky z prodlení).

Výhoda? Máte důkaz!

V případě soudu má tento dokument pro věřitele velkou cenu. Je písemně zaznamenáno a dlužníkem podepsáno, že dluh opravdu existuje. Pokud by dluh nebyl uznán, je na straně věřitele, aby dokázal existenci pohledávky. Jestliže však dohoda o uznání dluhu existuje, je na dlužníkovi, aby dokázal opak.

Promlčení dluhu

Uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za 10 let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za 10 let od posledního dne určené doby. V této souvislosti je nutné také upozornit, že 10letá promlčecí lhůta se nevztahuje na úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po uznání dluhu.

Dluh v podnikatelské i osobní sféře

Uznání dluhu posiluje postavení věřitele. Uznání pohledávky lze provést i před splatností faktury, a tím lze upravit podmínky splácení. Možností je několik a mají různé využití, ať už se jedná o zmíněnou nezaplacenou fakturu či půjčku mezi přáteli.

Ve všech případech je však nutné rozlišovat, zda se jedná o jednostranné prohlášení či oboustrannou dohodu. Jednostranné prohlášení nevyžaduje další jednání ze strany věřitele.

Uznání dluhu a dohoda na splátkách

Součástí uznání dluhu může být také dohoda na splátkách. Věřitel může do dohody také uvést, že chce v případě nezaplacení jedné ze splátek splatit vše najednou a dlužník tak ztratí výhodu splátek. Doporučujeme tedy dohodu připravit vždy na míru dané situaci.

Vzory ke stažení? Pozor na ně!

Dohoda o uznání dluhu a nastavení splátek může mít různou podobu a na internetu naleznete mnoho vzorů ke stažení. Některé z nich jsou z právního hlediska správné a můžete je použít, ovšem není dluh jako dluh a vzorovou dohodou přicházíte o výhody, které byste mohli získat, pokud by byl tento dokument připraven na míru zkušeným advokátem.

Z naší praxe víme, že správně připravená dohoda o uznání dluhu může přinést věřiteli nečekaný finanční bonus či naopak dlužníkovi pomoci vyřešit svůj dluh včas a ušetřit nezanedbatelnou částku.
V případě zájmu o právní radu či sestavení dohody nás neváhejte kontaktovat.

Další užitečné články

Insolvence a zastavení exekuce
Bezdůvodné obohacení

4