Vnosy do SJM aneb vypořádání společného jmění manželů

6.10.2019

Od chvíle, kdy si snoubenci řeknou „ano“, vzniká společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM. Manželé od tohoto okamžiku budují společný majetek. A jakmile zazní slovo „rozvod“, je zažitá představa, že se společně vybudovaný a získaný majetek rozdělí na polovinu. Výjimka však potvrzuje pravidlo - redukce a valorizace vnosů do SJM může ovlivnit rozsah majetku, který si manželé během vypořádání společného jmění rozdělí.

vnosy do sjm

Redukce a valorizace vnosů do SJM

Pojďme se nejdříve podívat na dobu před manželstvím, kdy má zpravidla každý ze snoubenců již nějaký svůj movitý či nemovitý majetek. Než je samotné manželství uzavřeno, mohou snoubenci využít předmanželskou smlouvu, která v případě rozvodu usnadní rozdělení majetku.

I bez předmanželské smlouvy je možné rozdělit majetek při rozvodu tak, aby byl zohledněn rozsah výlučný vnosů a investic, které každý z manželů do manželství a společného majetku vložil. Redukce a valorizace vnosů do SJM bere ohled na to, že každý z manželů má právo žádat, aby mu byl jeho výlučný majetek, který vložil do společného jmění (tzn. vnos), v případě rozvodu nahrazen.

  • Redukce vnosů do SJM - jedná se například o nákup automobilu, jehož hodnota se postupně snižuje.
  • Valorizace vnosů do SJM - týká se zhodnocení SJM. Typickým příkladem je investice jednoho z manželů do nákupu či rekonstrukce nemovitosti.

Co nepatří do SJM

Příklad vypořádání společného jmění manželů s ohledem na vnosy

Karel prodal svůj mládenecký byt v hodnotě 1 000 000 Kč a tyto finance po svatbě investoval do společného bytu s manželkou Janou v hodnotě 1 500 000 Kč. Na byt si vzali hypotéku ve výši 500 000 Kč, kterou společně splatili. Mezitím na trhu vzrostla cena nemovitostí a tento byt má nyní prodejní cenu 1 800 000 Kč.

Velká část pořizovací ceny byla zaplacena z výlučného majetku pana Karla. Má tedy ze zákona nárok, aby mu byly tyto prostředky po rozvodu vykompenzovány. Při společném vypořádání jmění manželů mu může být v případě vypořádání prodejem nemovitosti vyplacena nejen vložená částka (vnos) ve výši 1 000 000 Kč, ale může požadovat i valorizaci tohoto vnosu. Pokud by hypotéka ještě nebyla splacena, doplatila by se z navýšené ceny nemovitosti, dále by byla vyplacena částka pro Karla a zbývající část financí by se dělila rovným dílem.

Platí to i obráceně?

Ano, i v případě, kdy je ze společné jmění manželů využito finančních prostředků pro pořízení výlučného majetku jednoho z manželů (například investice do dříve rozjetého podnikání), má druhý manžel nárok na kompenzaci této částky.

Návrh na rozvod manželství

Řešíte rozvod, vypořádání majetku či předmanželskou smlouvu?

Vždy se obraťte na odborníka a nenechávejte tyto zásadní záležitosti náhodě. Správně sestavená smlouva vám v budoucnu může ušetřit mnoho času, peněz i starostí. Advokátní kancelář Králík & Pavlík sídlí v Hradci Králové a v Náchodě. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.