Výpověď z organizačních důvodů - nadbytečnost

25.1.2018

Dobrý den,
posledním lednem mi končí rodičovská dovolená a od února bych se měla vrátit do práce. Majitel firmy mi už volal, že pro mě práci nemá a že za mě zapracovali někoho jiného – řekl, že mi buď teď nabídne dohodu o ukončení pracovního poměru a tři platy odstupného, a pokud ji nepřijmu, dá mi první den nástupu do zaměstnání výpověď z důvodu nadbytečnosti, protože pro mě už zkrátka práci nemá a dopadnu stejně.

Nebylo to moc příjemné jednání, proto bych se chtěla zeptat, jestli je tento postup v pořádku a zda se můžu nějak bránit?
Děkuji za odpověď. Jana

výpověď z organizačních důvodu

Výpověď versus dohoda – co je výhodnější?

Vážená paní Jano,
Váš zaměstnavatel má pravdu pouze z části. Pojďme se na okolnosti výpovědi z důvodu nadbytečnosti podívat podrobněji a zhodnotit Vaše možnosti.

  • Zaměstnavatel Vám nemůže dát v průběhu rodičovské dovolené žádnou výpověď (výjimku v ochranné lhůtě RD tvoří pouze výpověď v případě, že došlo k přemístění zaměstnavatele, což je tzv. jiný druh organizačního důvodu ). Vy naopak můžete dát výpověď kdykoliv.

  • Podepíšete-li dohodu o ukončení pracovního poměru, náležitá Vám odstupné dle dohody a předpokládáme, že zaměstnavatel bude chtít ukončit pracovní poměr ihned. Zásadní je, aby byl výpovědní důvod v dohodě o skončení pracovního poměru uveden, neboť v opačném případě by šlo o jednoduché skončení pracovního poměru bez nároku na odstupné, resp. byste musela složitě prokazovat, jaký byl skutečný důvodu skončení pracovního poměru. U dohody o skončení pracovního poměru Vám totiž odstupné  náleží pouze v případě skončení pracovního poměru z důvodu tzv. organizačních důvodů, jejichž je nadbytečnost součástí.

  • Výpověď z organizačních důvodů Vám může dát zaměstnavatel pouze ze zákonem daných důvodů.

Po jejím doručení následuje dvouměsíční výpovědní lhůta (když pro Vás zaměstnavatel nemá místo, je to překážka na jeho straně – do práce tedy nechodíte, ale běží Vám plat podle pracovní smlouvy). Následně máte nárok na odstupné ve výši 1 až 3 průměrných platů (podle počtu odpracovaných let) a po ukončení pracovního poměru také na podporu v nezaměstnanosti. Jaké jsou tedy důvody k této výpovědi?

Vyhodnocení celé situace a doporučení

Z toho vyplývá, že dohodu o ukončení pracovního poměru či výpověď pro nadbytečnost Vám může zaměstnavatel dát až první den nástupu do zaměstnání. Výhodnější je pro Vás v tomto případě nechat si dát zaměstnavatelem výpověď z důvodu nadbytečnosti (získáte pět platů – dva měsíce výpovědní doba a 3 měsíce odstupné, pokud jste u zaměstnavatele pracovala alespoň 2 roky - a následně máte nárok na podporu v nezaměstnanosti).

Dejte si však pozor na to, aby byl ve výpovědi důsledně uveden její důvod.

Problémy na straně zaměstnavatele

To, že zaměstnavatel pro Vás nemá práci, je to problém na jeho straně. Má tedy povinnost, pokud to situace dovoluje, nabídnout Vám náhradní druh práce v rozsahu pracovní smlouvy, popřípadě Vám může nabídnout změnu pracovní smlouvy a s tím i nové místo. Vy však nemáte povinnost novou nabídku přijmout a například z důvodu nevýhodných podmínek trvat na původním místě. Zaměstnavateli tak vzniká povinnost, vyplácet Vám náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po celou dobu, kdy Vám nemůže přidělit odpovídající práci (až do ukončení pracovního poměru).

Zpravidla následuje po dvouměsíční výpovědní lhůtě ukončení pracovního poměru, se kterým je spojené i odstupné ve výši 1–3 násobku průměrné mzdy podle odpracovaných let. Pokud jste například pracovala rok a poté byla dva roky na rodičovské dovolené, máte nárok na tři platy.

Máte-li další otázky, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4