Darování nemovitosti a co je dobré vědět

25.2.2020

Vlastníte byt, dům, chalupu, les či jinou nemovitost a uvažujete o jejím darování? V tom případě nepřehlédněte dnešní článek – připravili jsme pro vás přehled nejčastějších řešení, důležitých informací a situací, na které je potřeba dát si pozor.

Darování nemovitosti

Proč s darováním nemovitosti oslovit odborníka?

Při darování nemovitosti se zpravidla jedná o velmi hodnotné dary. Doporučujeme vždy v těchto situacích oslovit odborníky, kteří vám sestaví darovací smlouvu na míru, zařídí odhad nemovitosti a zároveň vám zajistí dokumenty pro katastrální úřad. Budete mít tak nejen vše bez starostí, ale především získáte jistotu, že jsou písemnosti i celý postup v pořádku.

Chci pomoci s darováním nemovitosti

Daně a darování nemovitosti

V podvědomí lidí žije pojem darovací daň – ta je ale od roku 2014 ze zákona vypuštěna a nepoužívá se. Nahradila ji daň z příjmu ve výši 15 %, která se hradí i při darování nemovitosti. Existují však výjimky:

  • Osvobozeny od daně z příjmu jsou dary darované v přímé (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata) i vedlejší příbuzenské linii (nejčastěji manželé, sourozenci, strýci, tety, synovci, neteře, tchyně, tchán, zeť, snacha a dále například i osoby žijící s obdarovaným ve společné domácnosti min. jeden rok).
  • Z daně z příjmu jsou osvobozeny všechny dary v hodnotě nižší než 15 000 Kč.

Darování nemovitosti dětem či jiným příbuzným

Nejčastěji se v naší advokátní kanceláři setkáváme s klienty, kteří chtějí darovat nemovitost svým dětem, vnoučatům či jiným příbuzným. Obvykle tak chtějí za svého života vyřešit rozdělení majetku a předejít tak dědickému řízení. Darování nemovitosti je navíc finančně výhodnější než dědictví.

Chci darovat nemovitost a zároveň ji užívat

Pokud chce dárce nemovitost užívat i nadále, může darovací smlouva obsahovat zároveň zřízení služebnosti (např. práva na doživotní užívání nemovitosti), které je zapsáno do katastru nemovitostí, či zřízení jiného užívacího práva dárce. S tím vám opět rádi pomůžeme.

Pozor na předkupní právo a zadlužení obdarovaného

Pokud nejste výlučným vlastníkem a nemovitost má spoluvlastníky, musíte brát v první řadě ohled na jejich předkupní právo. Výjimkou uvedeného obecného předkupního práva je převod podílu na osoby blízké. Až po vyřešení předkupního práva můžete nemovitost darovat.

Dejte pozor také na to, zda není obdarovaný v insolvenčním řízení, v exekuci či není ručitelem u úvěru. V případě zadlužení může exekutor využít darovanou nemovitost na zaplacení dlužné částky.

Jak je vidět, darování nemovitosti není jen „o jednom papíru“ a s darem souvisí mnoho dalších úkonů a individuálních řešení. V nejednom případě jsme řešili také odvolání a vrácení daru. Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi se staneme vaší oporou ve světě práva a celým procesem vás hladce provedeme.

4