Dotaz: Prodej nemovitosti ve spoluvlastnictví

21.1.2020

Dobrý den,
se sestrou jsme zdědily byt. Bydlí v něm ona a zároveň se stará o jeho provoz. Já s ním nemám žádné starosti a ani mi z něj neplyne zisk – pouze v něm mám „uložený“ majetek. Vzhledem ke svému věku bych svoji polovinu ráda převedla na svého syna, popř. ji prodala a peníze rozdělila dětem a vnoučatům. Vím, že sestra z finančních důvodů nebude mít zájem o nákup mého podílu a ani nemá v plánu svoji část prodat. Mohu svoji polovinu bytu prodat či darovat? A jaké k tomu potřebuji dokumenty?

Prodej nemovitosti ve spoluvlastnictví

Děkuji a srdečně Vás zdravím, A. Kučerová

Vážená paní Kučerová,
děkujeme za Váš dotaz. Tuto situaci řeší mnoho lidí, kteří se ocitli v podobné situaci a řeší zděděnou nemovitost ve spoluvlastnictví, nebo případně rozpad vztahu, při kterém je potřeba rozhodnout, jak se společně pořízenou nemovitostí naložit. Pojďme se tedy podívat na prodej nemovitosti ve spoluvlastnictví a související předkupní právo.

Předkupní právo k nemovitosti

Od 1. 1. 2018 se do zákona v nové podobě vrátilo předkupní právo (NOZ 89/2012 Sb.).
Co je dobré vědět?

  • Spoluvlastník má vždy předkupní právo.
  • Výjimku tvoří převod spoluvlastnického podílu osobě blízké.
  • I u bezúplatného převodu se použije předkupní právo, kdy spoluvlastník může vykoupit za obvyklou cenu
  • Spoluvlastnický podíl je možné vykoupit podle poměru velikosti podílů.
  • V případě bezúplatného převodu se platí 15% příjmová daň z hodnoty daru (nemovitosti). Od této daně jsou osvobozené osoby blízké v přímé příbuzenské linii, linii vedlejší a osoby, se kterými dotyčný minimálně rok žil.
  • Spoluvlastník se může svého zákonného předkupního práva vzdát, a to i s platností na další nástupce.

Co z toho pro Vás vyplývá?

V případě převodu na Vašeho syna (tedy osobu blízkou) nejste povinna sestru informovat o převodu spoluvlastnického podílu. Pokud budete prodávat svoji polovinu bytu někomu cizímu, jste povinna sestře svůj podíl nabídnout jako první v rámci předkupního práva. V praxi to vypadá tak, že s dotyčným, který má zájem o vaši nemovitost, uzavřete kupní smlouvu, kterou předáte své sestře. Tato smlouva bude obsahovat tzv. rozvazovací podmínku – tedy v případě, že o Váš podíl bude mít sestra zájem, tato kupní smlouva se zruší.

V rámci dobrých vztahů však doporučujeme sestru předem informovat o Vašich plánech darovat synovi svůj podíl, jelikož tito budou muset později spravovat a pečovat o nemovitost společně.

Chcete nemovitost ve spoluvlastnictví prodat?

Nejvhodnější je prodat nemovitost jako celek či prodat svůj podíl spoluvlastníkovi.

Podle Vašich informací se ve Vašem případě ale bude jednat o prodej podílu třetí osobě – možné to je, ale cena takového podílu nebude vysoká. Nezapomeňte i v tomto případě nabídnout za stejných podmínek svůj podíl nejdříve sestře, se kterou máte nemovitost ve spoluvlastnictví.

Důležité je také zmínit, že ze zákona nemůže být nikdo nucen setrvávat v podílovém spoluvlastnictví. Pokud se spoluvlastníci nedohodnou, existuje ještě možnost vypořádání spoluvlastnického podílu soudní cestou.

Poradíme Vám s prodejem, dohodnutým či soudním vypořádáním podílu na nemovitosti

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, vždy doporučujeme mít veškeré dokumenty připravené od odborníka, který podchytí individuální požadavky a celým procesem Vás provede. Pokud máte zájem využít naše služby, velmi rádi Vám s Vaší nemovitostí pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme za Váš dotaz,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

Nezapomeňte se podívat na další užitečné články

4