Převod nemovitosti na děti a nezletilého syna

25.10.2022

Dobrý den,
máme s manželkou tři děti – dvě dospělé a již samostatné a jednoho čtrnáctiletého syna. Rádi bychom dětem rozdělili majetek, který jsme získali po rodičích jako dědictví a také během manželství společně pořídili. Důvodem je nejen rozdělení starostí a péče o majetek, aby si každé z dětí mohlo hospodařit bez našeho dohledu a dovolení, ale také zajištění nejmladšího syna, kdyby se nám něco stalo. Chci se proto optat, co je k převodu nemovitostí na děti potřeba, jak dlouho to trvá a zda můžeme s manželkou převést nemovitost i na nezletilého syna.
Děkuji a zdravím, J. Kučera

převod nemovitosti na děti

Převod nemovitosti na děti je oblíbené a daňově výhodné řešení

Vážený pane Kučero,
děkujeme Vám za Váš dotaz. Převod nemovitosti je oblíbenou a snadnou formou, jak rozdělit majetek, darovat jej za svého života a vyhnout se starostem a případným rodinným hádkám, které často přináší rozdělení majetku při dědictví.

Co se týká převodu nemovitosti na již dospělé děti, naleznete podrobnější informace v našem článku Převod nemovitosti v rodině, kde jsou uvedené také veškeré poplatky a ceny, které se převodu nemovitosti týkají. Zkráceně se jedná o tento postup:

  1. Sepsání darovací smlouvy a její opatření ověřeným podpisem.
  2. Sepsání a podání návrhu na vklad nemovitostí na příslušeném katastrálním úřadu.
  3. Zahájení řízení o změně vlastnického práva ve 20denní lhůtě.
  4. Katastrální úřad dodá rozhodnutí o změně vlastnického práva.
  5. Vyřešení daní.

Celý proces převodu nemovitosti od sepsání darovací smlouvy až po vyjádření katastrálního úřadu trvá přibližně 1-2 měsíce. Díky tomu, že děti spadají do první příbuzenské linie, je v tomto případě darování nemovitosti osvobozeno od daně z přijmu.

Chci sepsat darovací smlouvu 

Darování a převod nemovitosti na nezletilého syna

U převodu nemovitosti na nezletilého syna je kromě výše uvedených kroků ještě nutné podat návrh na opatrovnický soud, který ustanoví tzv. kolizního opatrovníka, obvykle orgán sociálně-právní ochrany dětí. Z naší praxe víme, že je v tomto případě komunikace s opatrovnickým soudem většinou rychlá, ryze formální a celé řízení i schválení darování ze strany opatrovnického soudu bývá bez zdlouhavých komplikací.

Kolizní opatrovník zastupuje nezletilé dítě po celou dobu řízení před opatrovnickým soudem. Občanský zákoník tuto funkci zřídil, aby byla hájena práva a zájmy dítěte, což může být někdy ve střetu se zájmy rodičů. Darovací smlouvou za nezletilého, kterou bude následně schvalovat soud, ovšem podepisujete přímo Vy, jakožto jeho zákonní zástupci. Zřízení opatrovníka je v tomto případě bez poplatku.
S převodem nemovitosti na nezletilého je potřeba tedy vytvořit nejen darovací smlouvu a návrh na vklad, ale i adekvátní návrh k soudu – s tím vším vám rychle a odborně pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat

Chci řešení na míru 

Na co si dát při převodu nemovitosti na nezletilé dítě pozor?

Pokud budete darovat nemovitost nezletilému dítěti, je potřeba počítat s tím, že dokud nedosáhne plnoletosti, budou se veškerá právní jednání s nemovitostí, nepůjde-li o běžnou záležitost, řešit přes opatrovnický soud (např. její pronájem, prodej, zhodnocení aj.).

Při převodu nemovitosti na děti pamatujte na věcné břemeno

Ať už chcete darovat nemovitost dospělým dětem nebo nezletilému synovi, vždy našim klientům připomínáme možnost služebnosti (např. věcné břemeno na bezplatné dožití). V případě nezletilých dětí musí s věcným břemenem souhlasit opatrovnický soud. Nemovitost lze také zatížit zákazem zcizení a zatížení či dalšími specifiky k užívání nemovitosti.

Zajímá Vás více? Chcete připravit potřebné dokumenty pro převod nemovitosti na míru Vašim potřebám? Neváhejte na nás obrátit.

Děkujeme za Váš dotaz,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4