Spoluvlastnictví – nemovitosti, podílové a ideální

23.5.2017

Spoluvlastnictví bývá častým důvodem neshod a rozepří. Existují různé druhy spoluvlastnictví, proto si dnes přiblížíme nejčastější pojmy, se kterými se můžete setkat: spoluvlastnictví nemovitosti, podílové spoluvlastnictví a ideální spoluvlastnictví. 

spoluvlastnictví nemovitosti

Aktualizace článku:
Od 1. 7. 2020 bylo předkupní právo zrušeno. Více podrobností naleznete v článku Předkupní právo a jeho zrušení v roce 2020.

Vznik spoluvlastnictví

Vznik spoluvlastnictví může mít různou formu. Nejčastěji se jedná o vznik:

 • Dobrovolně na základě dohody a smlouvy
 • Dle rozhodnutí soudu (např. dědictví)
 • Ze zákona (např. SVJ)
 • Společné jmění manželů – specifická forma bezpodílového spoluvlastnictví

Problém nastává především v situaci, pokud je majetek rozdělen nerovnoměrně, kdy má většinový vlastník větší rozhodovací pravomoci. Takovým příkladem může být například situace, kdy vlastník s dvěma třetinami hlasů rozhodne o změně způsobu využití nemovitosti.

Spoluvlastnictví nemovitosti = podílové spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví nemovitosti patří mezi nejrozšířenější a vzniká například v důsledku pozůstalosti rozdělené rovným dílem mezi dědice či rozvodu v případě, že se manželé nedomluvili na rozdělení majetku v zákonem stanovené tříleté lhůtě. Jedná se o podílové spoluvlastnictví, se kterým souvisí také předkupní právo.

Jak vyřešit podílové spoluvlastnictví?

Ideální spoluvlastnictví či ideální polovina nemovitosti

Ideální spoluvlastnictví se týká především rodinných domků a pozemků, které mají dva vlastníky, z nichž každému patří přesně polovina majetku (odtud pojem ideální polovina). Tato polovina nelze fyzicky určit. Jedná se o nejnevýhodnější formu spoluvlastnictví.

Co z toho plyne?

 • Nemovitost při koupi nelze akceptovat jako zástavu pro hypotéku.
 • Veškeré úpravy a změny týkající se ideálního spoluvlastnictví musejí vlastníci řešit společně.
 • Při prodeji bude platit předkupní právo (od 1.1.2018 dochází ke znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků v případě převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti, ledaže půjde o převod osobě blízké.)
 • potíže v případě exekuce na podíl druhého vlastníka

Zrušení a zánik spoluvlastnictví

Při neshodách nebo nevýhodném spoluvlastnictví lze tento majetkový vztah ukončit. To se provádí dohodou o zrušení spoluvlastnictví a následným vypořádáním. Pokud dohoda není možná, rozhoduje o situaci na základě návrhu soud. V situaci, kdy z vlastníků nikdo majetek nechce, je majetek rozprodán a zisk si vlastníci mezi sebou rozdělí.

Pamatujte...

 • Každý může spoluvlastnický vztah bezdůvodně ukončit.
 • Nikdo nesmí být nucen ve spoluvlastnictví setrvat.
 • Spoluvlastník má právo k celé věci, a toto právo je omezeno stejným právem ostatních spoluvlastníků.
 • Podíl spoluvlastníka vyjadřuje práva a povinnosti, které se majetku týkají.
 • Nezapomínejte na daňové povinnosti plynoucí ze spoluvlastnictví.
 • Spory lze řešit i mimosoudně (například za pomoci mediátora).

V případě jakýchkoliv problémů a dotazů nejen z oblasti spoluvlastnictví vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat a domluvíme si osobní setkání. Seznámíme se s vaším případem, vypracujeme potřebné dokumenty a doprovodíme vás k soudnímu jednání.

Pro více informací nás kontaktujte

4