Rozdělení domu na bytové jednotky aneb přeměna podílového spoluvlastnictví

18.6.2023

Podílové spoluvlastnictví, majetková práva či SVJ – to jsou velmi obsáhlé oblasti, kdy je u většiny případů potřeba individuální přístup a řešení na míru. Jednou z kapitol, která se této problematiky týká a ročně ji řeší mnoho lidí, je rozdělení domu na bytové jednotky. Zaměříme se v dnešním článku na to, co je potřeba k přeměně podílového spoluvlastnictví na vlastnictví jednotek.

rozdělení domu na bytové jednotky

Jak lze rozdělit dům na bytové jednotky?

Přeměna podílové spoluvlastnictví na jednotlivé jednotky je velmi oblíbená – majiteli takové jednotky to dává svobodu, že se svým majetkem může nakládat podle potřeb (např. ho prodat nebo s ním ručit u hypotéky) a snadnější je také správa nemovitosti. Tímto procesem se z podílového spoluvlastnictví stává vlastnictví jednotek – v praxi se nejčastěji jedná o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví.

Jaké jsou možnosti?

  • Prohlášení vlastníka budovy – Jedná se o prohlášení vlastníka o tom, které jednotky jsou v budově vymezeny. Dokument je nutné doplnit ověřenými podpisy všech účastníků (tedy majitelů nemovitosti). Jedná se o velmi podrobnou definici objektu, ať už samotných jednotek či společných prostor.
  • Smlouva o výstavbě – Pokud prochází nemovitost stavebními úpravami, řeší se tato situace smlouvou o výstavbě. Smlouva obsahuje nejen vymezení stávajících jednotek a společných prostor, ale také vznik nových jednotek.
  • Rozhodnutí soudu o vypořádání podílového spoluvlastnictví – Jestli není mezi spolumajiteli nemovitosti možná domluva, přichází na řadu soud.

Potřebuji právní radu 

Kdy je nutné SVJ?

Ze zákona musí společenství vlastníků jednotek, zkráceně „SVJ“ vzniknout v případě, pokud má nemovitost minimálně 5 jednotek a z toho alespoň 4 mají různé vlastníky. Je nutné pamatovat na to, že spoluvlastnictví není povinné – nikdo není nucen v něm setrvat a každému je umožněno své spoluvlastnictví oddělit.

Aby bylo rozdělení spoluvlastnictví spravedlivé…

Ať už se jedná o nemovitost získanou při rozvodu nebo v rámci dědictví, či klasický bytový dům, musí být jeho rozdělení na samostatné jednotky spravedlivé. Většinou nelze nemovitost rozdělit na stejně velké jednotky, proto dochází k vyrovnání nepoměru formou finanční náhrady. Také je důležité si uvědomit, zda budou mít majitelé po rozdělení vlastnictví podíl na společných prostorech podle velikosti své jednotky, nebo bude jejich hlasovací právo vždy stejně velké. Je dobré pamatovat na to, že u rozhodování u obou případů je nutná nadpoloviční většina hlasů.

Nechte řešení podílového spoluvlastnictví na právnících

Rozdělení domu na bytové jednotky je velmi náročnou záležitostí a je nutné pohlídat a ověřit mnoho faktů. Na tuto problematiku se již řadu let specializujeme a spolupracujeme s řadou znalců, proto vám díky bohatým zkušenostem pomůžeme rychle a efektivně celou záležitost vyřešit. Sestavíme stanovy, ověříme smlouvy, sepíšeme nové a provedeme vás celou přeměnou podílového spoluvlastnictví krok za krokem, ať už řešíte rodinný či bytový dům.
Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás. 

Další užitečné články:

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
Spoluvlastnictví rodinného domu a opravy 
Spoluvlastnictví nemovitosti – podílové a ideální 

4