Společná péče o dítě po rozvodu

28.10.2023

Máte-li děti a chcete se rozvést, bude nejprve nutné vyřešit formu péče o děti. Ve svém okolí se jistě setkáváte s výlučnou péčí jednoho rodičů, která patří mezi nejčastější. Dále se rozšiřuje střídavá péče, kdy dítě žije střídavě s každým rodičem podle soudem daných intervalů. Existuje však ještě třetí možnost – společná péče o dítě po rozvodu, při které se oba rodiče podílejí stejným dílem a ani jednomu nejsou stanovena práva a povinnosti. Vše záleží na dohodě mezi rodiči.

společná péče o dítě po rozvodu

Pro koho je společná péče o dítě vhodná?

Základem společné péče o dítě po rozvodu jsou nerozhádaní rodiče, kteří se sice rozvedli, ale i nadále mají dobré vztahy a dokáží spolu komunikovat. Je to základ pro to, aby mohli stejnou měrou sdílet odpovědnost za péči o své dítě či děti. Výsledkem takového uspořádání je to, že má dítě aktivní vztah s oběma rodiči a má jejich podporu a péči podle svých potřeb.

Chci právní pomoc 

Tato forma péče je vhodným řešením v případech, kdy jsou rodiče rozvedení, třeba i nadále žijí ve společné domácnosti a mají mezi sebou maximální schopnost domluvy.

Jak vypadá společná péče v praxi?

Rozdělení péče a výživného neurčuje soud jako je tomu u výlučné či střídavé péče. Při společné péči vše záleží na domluvě mezi rodiči. Pokud však chcete mít jistotu, je dobré některé oblasti, u kterých by mohlo dojít k neshodám, ošetřit právně. Jaké oblasti se nejčastěji řeší?

  • Komunikace – Základním kamenem společné péče je komunikace. Dítě v žádném případě nemá být v centru sporů rodičů.
  • Stabilita a zázemí – Pro dítě je potřeba vytvořit stabilní zázemí u každého z rodičů, aby i nadále mohlo udržovat vztah s oběma rodiči a cítilo z obou stran bezpečí a stabilitu.
  • Rozvrh péče – Rodiče si vytvoří plán, který určuje, kdy bude dítě žít s jedním či s druhým rodičem. Toto rozvržení je flexibilní a individuálně se přizpůsobuje potřebám rodiny – není tedy nutné držet se poměru 50:50. Takový plán drží základní mantinely péče.
  • Finanční podpora – Výživné (alimenty) jsou také záležitostí domluvy. Buď se neplatí vůbec a dítě je finančně podporováno zrovna tím rodičem, u kterého je v péči, nebo jeden rodič finanče podporuje druhého, pokud má s dítětem vyšší finanční náklady.
  • Společné rozhodování – Pro tuto formu péče je důležité, že se v zásadních otázkách rodiče shodnou (např. vzdělání, zdravotní péče a další).

Potřebuji řešení na míru 

Nemějte ze společné péče obavy

Domluva mezi rodiči je zásadní, ale nalejme si čistého vína – neexistují na světě dva lidé, kteří by měli na vše 100 % stejný názor a vše řešili bez problémů naprosto totožně. Diskuze je samozřejmě velmi důležitá, stejně tak i drobné ústupky a kompromisy, které k péči a výchově dětí neodmyslitelně patří. Proto pokud máte s bývalým manželem dobré vztahy a na některých věcech se neshodnete, jistě to není důvod, proč společnou péči zavrhnout. Velkou výhodou společné péče je její flexibilita, kterou jistě v praxi ocení obě strany i dítě.

Pokud by se po rozvodu vyskytly nějaké nejasnosti a neřešitelné konflikty, vše můžete řešit s naší advokátní kanceláří či soudně. Nemějte ze společné péče obavy, rádi vás celým procesem provedeme, vysvětlíme nejasnosti a pomůžeme vám s právní stránkou, aby byly vztahy s bývalým manželem, a především s Vaším dítětem, co nejvíce ukotvené.

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

Další užitečné články:

Výpočet výživného 
Dohoda a vypořádání SJM
Vypořádání majetku po rozvodu 

4