Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v roce 2020

15.10.2020

Dne 26. září 2020 došlo k dlouho očekávanému zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Jedná se o 4 % z pořizovací ceny nemovitosti, kterou platil kupující. Povinnost platit daň zaniká zpětně od 1. 12. 2019. Pokud právě řešíte pořízení nemovitostí, přinášíme vám aktuální praktické informace.

zrušení daně z nabytí nemovitosti 2020

Důležitá fakta o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je vítanou zprávu pro všechny, kteří v nedávné době koupili nebo plánují kupovat nemovitost. Zde je přehled nejdůležitějších termínů:

  • Zrušení daně se týká případů, kdy byl vklad do katastru nemovitostí proveden 1. prosince 2019 a déle.
  • V případě podání daňového přiznání do 31. března 2020 a odložení daně na srpen 2020, se daň platit nemusí. Pokud jste daň uhradili, stát vám ji vrátí.
  • Zrušení daně se netýká případů, kdy vklad do katastru nemovitostí proběhl do konce listopadu 2019. V tomto případě se daň uplatňuje podle původního znění zákona a je nezbytné ji uhradit.

O platbě daně vždy rozhoduje datum návrhu vkladu do katastru nemovitostí, nikoliv datum podpisu smlouvy či převodu peněz.

Už jste daň zaplatili? Jak žádat o její vrácení?

V tom případě můžete požádat o vrácení vzniklého přeplatku. K tomu stačí obyčejná písemná žádost s vlastním podpisem adresovaná místně příslušnému správci daně.

Jak je to s odpočtem úroků?

Přestože ministryně financí podporovala, aby si kupující nemohli od základu daně odečítat úroky z úvěrů, nakonec tento návrh neprošel dál. Odečítat úroky z bydlení je tedy možné, a to takto:

  • Smlouva uzavřená do konce roku 2020 – můžete odečítat úroky až do 300 000 Kč. Toto platí i pro refinancování.
  • Smlouva uzavřená od 1. 1. 2021 - limit pro odpočet úroků se snižuje na 150 000 Kč.

Časový test v podobě pětileté a desetileté lhůty

Pokud pořizujete v roce 2020 nemovitost pro vlastní bydlení, jste od daně osvobozeni. V případě, že nemovitost není určena k vlastnímu bydlení (např. pokud byt pořizuje za účelem pronájmu či investice) a mezi nabytím a prodejem nemovitosti neuplynula pětiletá lhůta, podléhá příjem z prodeje nemovitosti 15% dani z příjmu fyzických osob.

Dne 1.1.2021 se časový test prodlužuje na deset let.

Pomůžeme vám nejen s otázkami ohledně nemovitostí

Advokátní kancelář Králík a Pavlík sídlí v Hradci Králové a v Náchodě. Přestože jsme menší advokátní kancelář, zabýváme se drobnými i rozsáhlými právními kauzami a klademe velký důraz na osobní přístup ke klientům. Věnujeme se různým právním odvětvím, mezi které patří i oblast bytového práva a práva nemovitostí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Další praktické články:

4