Výpověď nájemní smlouvy a její vzor

25.5.2016

Chcete ukončit nájem bytu, ať už ze strany nájemce či pronajímatele? Advokátní kancelář Králík & Pavlík vám přináší základní informace, které je dobré vědět, aby ukončení tohoto smluvního vztahu proběhlo hladce. V závěru článku také naleznete výpověď nájemní smlouvy a její vzor.

výpověď nájemní smlouvy

Výpověď nájemní smlouvy a skončení nájmu

Nájem podle NOZ může skončit výpovědí, odstoupením od smlouvy či uplynutím doby, po kterou byl nájem sjednán. I přesto, pokud je nájemní smlouva na dobu určitou, ji lze ukončit dříve (např. stěhování nájemce za novou prací v jiném městě -slovy občanského zákoníku: změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti z nichž strany při sjednání vycházely takovým způsobem, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Nezapomeňte také na to, že pokud je pronájem uzavřen na dobu určitou a nájemce do třech měsíců byt nevyklidí a pronajímatel ho k vyklizení nevyzve, platí, že je nájem uzavřen na tutéž dobu, jako byl dříve. Nejvýše však na dobu dvou let, pokud není ve smlouvě uzavřeno jinak. Výzva k vyklizení musí být v písemné formě!

Co musí obsahovat výpověď nájemní smlouvy? A lze ukončit nájem i dohodou? O tom se dočtete níže.

Co by měla obsahovat výpověď i dohoda o skončení nájmu

 • označení smluvních stran
 • označení nájemní smlouvy
 • termín, kdy končí nájemní vztah
 • podmínky odevzdání bytu
 • v případě výpovědi ze strany pronajímatele je nutné uvést důvod a poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi do dvou měsíci ode dne, kdy mu výpověď došla.

Co je dobré vědět

 • Výpověď musí být písemná
 • Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi druhé straně
 • Výpovědní doba se bude lišit podle zákonného ustanovení, ale u většiny důvodů je stanovena na tři měsíce.
 • Předání bytu je ve chvíli, kdy pronajímatel obdrží klíče od bytu a může jej bez problému užívat
 • Pokud nájemce nevyklidí byt do daného termínu, pronajímatel může žádat náhradu nájmu za započítané dny
 • U nájmů na dobu neurčitou je možná výpověď nájemce bez udání důvodu (výpovědní lhůta je tři měsíce)
 • Pokud chce nájemce se smlouvou na dobu neurčitou opustit byt dříve, je možné uzavřít dohodu o ukončení nájmu, se kterou musí pronajímatel souhlasit a není nutné dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu
 • Součástí ukončení nájmu může být i dohoda o narovnání, která obsahuje spory, pochyby či povinnosti, které je nutné ve smluvním vztahu pronajímatele a nájemce vyjasnit (např. dluh na nájemném, poškození vybavení a další)

Pro více informací nás kontaktujte

Vzor ke stažení

Níže naleznete ke stažení vzor pro výpověď nájemní smlouvy za strany nájemce. Pokud máte s výpovědí nájmu nějaké problémy či chcete připravit smlouvy profesionálně na míru vašim požadavkům, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme a staneme se vaší oporou ve světě práva.

VZOR KE STAŽENÍ (2019) - Výpověď z nájmu 

Zajímá vás více?

Výpověď z nájmu bytu
Jak postupovat při pronájmu bytu 
Nájemní smlouva a její vzor
Dotaz: Rezervační smlouva na byt a poplatek

Článek byl aktualizován 4. 2. 2024.

4