Odškodnění pozůstalých v případě smrti blízkého člověka

22.11.2019

Člověk na tak bolestnou situaci nechce ani pomyslet. Bohužel osud pro nás nemá připraveno jen to příjemné, proto se dnes podíváme na situaci, kdy pozůstalí řeší odškodnění za smrt blízkého člověka. V dnešním článku jsme pro vás připravili souhrn základních informací, a pokud hledáte pomocnou ruku, aby vás provedla světem práva a odškodnění, jsme tu pro vás.

Odškodnění pozůstalých v případě smrti blízkého člověka

Postup při odškodnění za smrt

Každý případ má určité nuance, nicméně vždy, když dojde k náhlému usmrcení člověka (např. autonehoda, nehoda při práci, atd.), je zahájeno trestní řízení. To má za úkol celý případ prozkoumat, a pokud je určen viník (pachatel, škůdce), lze po něm žádat náhradu škody (při odškodnění za smrt se jedná o nemajetkovou újmu).

Dále probíhá řízení u Policie v rámci Mediační a probační služby. Navazujeme předáním návrhu viníkovi k úhradě nemajetkové újmy. Pokud se pozůstalí nedomluví s vyrovnáním mimosoudně (lze za předpokladu, že je viník odsouzen na méně než 5 let), vše probíhá pod dohledem soudu. Ten může určit, že viník uhradí i další náklady (např. náhrady na dědické řízení, náklady za pohřeb a další).

U dopravních nehod bývá náhrada pokryta pojištěním provozu motorových vozidel. V tomto případě vás zastoupíme jak při soudním jednání, tak i v komunikaci s pojišťovnou.

Kdy lze žádat o odškodnění při úmrtí?

Finančním náhradám v případě úmrtí blízké osoby se v naší advokátní kanceláři nejčastěji věnujeme v těchto situacích:

  • násilný trestný čin
  • nedbalost
  • dopravní nehoda
  • pracovní úraz
  • nemoci z povolání
  • pochybení poskytovatele zdravotní péče
  • a další

Při odškodnění pozor na promlčecí lhůtu

Ve všech případech odškodnění je stanovená promlčení lhůta tři roky, a to ode dne, kdy se dotyčný o situaci dozvěděl. Víme, že se jedná o velice citlivé a náročné období, přesto doporučujeme zahájit právní kroky co nejdříve.

Výše odškodného pro pozůstalé

Pokud je za úmrtím stanoven viník, je základní sazba odškodnění za úmrtí ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy. S touto hranicí může soud pohybovat v souvislosti s dalšími okolnostmi, jako je například intenzita vztahu s pozůstalými, existenční závislost, věk či postoj viníka.

Odborná pomoc zvyšuje vaše šance

Právní zastoupení zvyšuje šance na vyšší odstupné. Neváhejte se s námi o váš případ podělit, zdarma vaši situaci posoudíme a v případě vysokých šancí na úspěch vás v celém právním procesu zastoupíme. Celým soudním řízením vás citlivě provedeme a zařídíme za vás veškeré právní dokumenty.

Potřebuji pomoci s odškodněním

H3: Na odškodnění se specializujeme
Podobně jako jiné advokátní kanceláře, i my se pohybujeme v různých oblastech práva. Proto se na nás můžete obrátit nejen se založením firmy, vymáháním pohledávek či se svěřeneckými fondy, ale také s odškodněním, se kterým máme mnohaleté zkušenosti. Pomohli jsme mnoha klientům - ať už se jednalo o drobné pracovní úrazy a různé náhrady škody, ale také velké i mediálně známé spory v odškodnění za smrt. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Jsme vaší oporou ve světě práva.

Další užitečné články: