Podílové spoluvlastnictví nemovitosti

11.3.2024

Podílové spoluvlastnictví nemovitosti, tedy právní koncept, který umožňuje více osobám sdílet vlastnictví jedné nemovitosti, přináší řadu výhod, ale na druhé straně i starostí. Jedná se u našich klientů o často probírané téma, proto jsme pro vás připravili velký přehled i s příklady, kde naleznete základní informace i často řešené problémy.

podílové spoluvlastnictví

Vznik a výhody podílového spoluvlastnictví

Každý ze spoluvlastníků má určitý podíl na nemovitosti, což je ideální pouze pro ty, kteří chtějí společně investovat a zároveň sdílet společné náklady. Podílové spoluvlastnictví vzniká často darovací smlouvou či dědictvím (např. prarodiče darují / odkáží svůj dům vnoučatům), rozdělením majetku (např. v rámci rozvodu), nebo dohodou mezi stranami (nejčastěji SVJ). Poslední možností je investiční společenství, kdy se jedná například o developerský projekt.

Potřebuji právní pomoc 

Příklady podílového spoluvlastnictví nemovitosti

  • Rodinný dům – Sourozenci zdědili rodinný dům po rodičích. Každý z nich má definovaný podíl, se kterým může nakládat. Z podílu se však počítají také náklady na údržbu a daně.
  • Investiční bytový komplex – Investoři vytvořili podílové spoluvlastnictví, aby zainvestovali výstavbu bytového komplexu. Náklady a zisky jsou rozděleny opět podle jednotlivých podílů.
  • Nemovitost určená k rekreaci – Parta přátel spojí své investice a pořídí si apartmán u moře.

Nevýhody podílového spoluvlastnictví nemovitosti

Tam, kde se střetnou dva a více názorů, vznikají problémy. Ty se samozřejmě nevyhnou ani podílovému spoluvlastnictví nemovitosti. Nejčastější nevýhodou je vznik neshod a konfliktů ohledně rozhodovacích a investičních procesů, dále je to rozhodovací většina a omezená flexibilita. Spoluvlastnictví s sebou nese také riziko neplatiče, finanční závazky skupiny a v neposlední řadě také komplikace při prodeji podílu.

Vypořádání spoluvlastnictví, když dohoda není možná 

Problémy mají svá řešení

  • Jednání všech spoluvlastníků u advokáta – Našim klientům tuto službu nabízíme jako jednu z prvních cest a často přináší dobré výsledky pro obě strany. Vedeme diskuzi efektivně, spravedlivě a veškeré právní záležitosti všem na místě vysvětlíme. Jedná se často o nejrychlejší řešení celé záležitosti.
  • Výkup podílu – Důvodů k výkupu podílů je celá řada. Připravíme pro vás potřebné smlouvy a zajistíme komunikaci s katastrem.
  • Prodej celé nemovitosti – Pokud dohoda z obou stran není možná, může být nejlepším řešením prodej a rozdělení zisků.
  • Rozhodčí řízení – Je to pomyslný předstupeň soudnímu řízení. Rozhodčí řízení je oproti němu rychlejší, má nižší náklady a dokáže celou věc účinně vyřešit, avšak všichni spoluvlastníci se na tomto způsobu řešení musí shodnout.
  • Soudní řízení – V situacích, kdy žádná z výše uvedených cest není možná a nepřináší výsledek, spoluvlastníci jsou již samostatně právně zastoupeny, nezbývá obvykle než využít poslední možnosti a obrátit se na soud s žádostí o pomoc - podat žalobu o vypořádání a zrušení spoluvlastnictví. Soud pak postupuje podle pevně zákonem stanovených způsobů zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

Pomůžeme vám ve světě práva

Máme mnohaleté zkušenosti ve světě práva a jednou z našich specializací je právě podílové spoluvlastnictví. Pokud nechcete být na řešení těchto problémů sami, neváhejte se na nás obrátit a rádi vám pomůžeme. 

Další praktické články:

Spoluvlastnictví – nemovitosti, podílové a ideální 
Vypořádání spoluvlastnictví, když dohoda není možná 
Dotaz: Prodej nemovitosti ve spoluvlastnictví 
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
Předkupní právo k nemovitosti u spoluvlastníků

4