Převod družstevního podílu (bytu)

21.5.2021

Převod družstevního bytu je z právního pohledu označován jako převod družstevního podílu z prodávajícího na kupujícího. Právně však prodávající není vlastníkem bytu, tedy není zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí, ale prodává družstevní podíl se kterým je spojeno právo nájmu konkrétního bytu. Vlastníkem bytu pak zůstává bytové družstvo a skrze vlastnictví družstevního podílu je odvozeno užívací právo k bytu.

Převod družstevního podílu bytu

Při převodu družstevního podílu jsou nejdůležitější stanovy

Převod družstevního podílu nepodléhá souhlasu představenstva družstva, zároveň je však třeba podrobně projít stanovy družstva, které mohou vyloučit či omezit převoditelnost družstevního podílu.

V naší praxi nejčastěji v rámci stanov řešíme:

  • Kdo se může stát členem bytového družstva – Například bývá často vyloučeno spoluvlastnictví družstevního podílu pro nesezdaný pár. U manželů toto omezení neplatí. Výjimky se mohou vztahovat také na to, že členem může být pouze fyzická osoba (nikoliv právnická).
  • Zastavení družstevního podílu bankou – Dalším specifikem je, že zpravidla není možné družstevní podíl zastavit ve prospěch banky, proto je nutné předem jednat o možnostech financování.
  • Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví – Velmi často diskutovaným tématem je následná možnost převodu podílu do osobního vlastnictví. Zda to je či není možné opět vychází ze stanov bytového družstva.
  • Pronájem družstevního bytu - Pokud to stanovy umožňují, je možný po souhlasu družstva byt podnajmout další osobě. Za tento souhlas některá družstva vyžadují úhradu.

Potřebuji právní radu

Převod družstevního bytu

Převod družstevního bytu je obdobný jako u klasické nemovitosti s tím však, že převod neprobíhá přes katastr nemovitostí. Prodávající a kupující spolu sepíší kupní smlouvu – smlouvu o převodu družstevního podílu – a samotný převod realizují přímo na bytovém družstvu

Navíc tento převod skrývá výhodu ve své rychlosti – po tom, kdy kupec složí peníze do úschovy, dojde k převodu na družstvu (účinky nastávají doručením smlouvy družstvu) a po ověření, že je kupec členem družstva, dochází k předání peněz z úschovy. Vhodné je předem informovat družstvo o tomto převodu a tím i převod urychlit.

Co je dobré vědět, než se do převodu pustíte

Je dobré pamatovat na to, že u převodu družstevního bytu není zpravidla možné využít výše zmiňované zástavní právo, proto je nutné předem zajistit jiný způsob financování (například předhypoteční úvěr či zástava jiné nemovitosti).

Z dokumentů je nezbytné vyhotovit smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu či dohodu o finančním, smlouvu o úschově peněz a případně další. S tím vším vám pomůže. Neváhejte nás kontaktovat.

Další užitečné články:

4