Převod nemovitosti darem a co je dobré vědět

5.12.2022

Chcete darovat nemovitost? Nebo jste na straně obdarovaného? Přinášíme vám stručný přehled nejdůležitějších informací, které byste o převodu nemovitosti darem měli vědět, ať už jste dárce či příjemce daru. Zajímá vás více? Jsme vaší oporou ve světě práva, neváhejte se na nás obrátit.

převod nemovitosti darem

4 kroky pro převod nemovitosti darem

Převod nemovitosti darem je velmi oblíbený, rychlý a zpravidla nekomplikovaný proces, se kterým vám poradí každý zkušený právník. Jednoduše lze převod nemovitosti darem provést ve čtyřech krocích:

  1. Sepsání darovací smlouvy na míru – Označení smluvních stran a předmětu daru, projev dobrovolné a bezplatné vůle k převodu vlastnického práva, datum, místo a podpisy obou stran, které musí být úředně ověřeny. Počet vyhotovení darovací smlouvy je obvykle podle počtu účastníků, plus pro katastrální úřad.
  2. Katastrální úřad a podání návrhu na vklad – Aby darovací smlouva nabyla účinnosti, je nezbytné ji i s ověřenými podpisy předat katastrálnímu úřadu. To je možné učinit po provedení autorizované konverze darovací smlouvy prostřednictvím datové schránky či osobně předložit úřadu písemný návrh na vklad nemovitosti spolu s darovací smlouvou.
  3. Zahájení řízení o změně vlastnického práva – Následuje 20denní lhůta, kdy je nemovitost zaplombována. Do 30 dní od podání vkladu zasílá katastrální úřad vyjádření o změně vlastnického práva.
  4. Daně a ohlášení správci daně – Darovací daň již byla zrušena. Jedná se tedy pouze o 15% daň z hodnoty nemovitosti při odvedení daně z příjmu, a i to má několik výjimek (viz odstavec níže). Pokud je hodnota nemovitosti vyšší než 5 milionů korun, je povinnost tento dar oznámit Finančnímu úřadu.

Chci převod nemovitosti bez starostí 

Kolik mě to bude stát?

Ověření podpisu, které je možné provést u České pošty, na pobočkách Czech POINT či u nás v advokátní kanceláři, stojí 30 Kč. Správní poplatek za každý návrh na vklad do katastru nemovitostí je 2 000 Kč. Pokud není nemovitost darovaná v první či druhé příbuzenské linii, nebo obdarovaný nesdílí s dárcem domácnost minimálně po dobu jednoho roku, je nutné zaplatit ještě 15% daň z příjmu. Odměna advokáta je tvořena individuálně dle hodnoty nemovitosti, zřizování věcného břemene doživotního užívání, zákazu zcizení a zatížení, individuálních podmínek odvolání daru apod.

Na co je dobré u převodu nemovitosti darem pamatovat

Můžete si vybrat, komu nemovitost darovat? A lze nemovitost získanou darem obratem prodat? Pojďte se podívat…

  • Pokud jste výlučným vlastníkem nemovitosti, můžete ji darovat komu chcete (jednotlivec, více lidí, organizace…), a to v různě velkém podílu.
  • Nemovitost lze při darování tzv. zatížit (služebnost – např. věcné břemeno na dožití, předkupní právo a další) nebo označit zákazem zcizení (v takovém případě ji dotyčný nemůže prodat nebo darovat) a zatížení (zde nemůže obdarovaný nemovitost ani zatížit například zástavním právem). Více se dozvíte v článku Zákaz zcizení a zatížení.
  • V případě zděděné nemovitosti ji lze prodat a zároveň být osvobozen od daně z příjmů, pokud doba mezi nabytím a prodejem byla 10 let.
  • V případě darované nemovitosti je tato lhůta 5 let (u nemovitostí darovaných od roku 2021 je to 10 let). Jestliže je lhůta kratší, je nutné doplatit daň.

Převod nemovitosti na nezletilého

Nemovitost lze převést darem také na nezletilé dítě. Před tím je však nutné oslovit opatrovnický soud, který určí tzv. kolizního opatrovníka pro zastupování dítěte před soudem. Pokud vás tato problematika zajímá podrobněji, nepřehlédněte článek Převod nemovitostí na děti a nezletilého syna.

Vyhněte se vzorům darovacích smluv na internetu a obraťte se na právníky

Na internetu je k dohledání nespočet darovacích smluv v podobě různých vzorů. Ty nelze doporučit - lze je pouze využít v situaci, pokud se chystáte darovat méně hodnotnou věc a chcete mít vše takříkajíc „černé na bílém“. V případě převodu nemovitosti darem, kde se jedná o statisíce a dnes spíše miliony korun, se vždy obraťte na zkušeného právníka, který pohlídá veškeré potřebné náležitosti a poradí vám i s daněmi a ohlašovací povinností. Se smlouvu od právníka na míru se také vyhnete tomu, že by někdo mohl platnost darovací smlouvy úspěšně napadnout.

Chci darovací smlouvu na míru 

Darujte nemovitost s rozmyslem

Převod nemovitosti darem je velmi oblíbený pro svoji rychlost a minimální finanční náklady. Je však potřeba si darování pečlivě rozmyslet. Navrácení daru je velmi složité a neobejde se bez soudu. Máte otázky a chcete mít převod nemovitosti bez starostí? Jsme tu pro vás – kontaktujte nás.

Další užitečné články:

4