Podnikám, rozvádím se a řeším dělení majetku

24.6.2020

Jste také v této situaci? Přinášíme vám jednoduchý přehled, jak se společné jmění manželů (SJM) rozděluje v případě rozvodu, kdy je jeden z manželů podnikatel a má vlastní společnost ( dále jen „firma“).

Rozvod, podnikání a dělení majetku SJM

Rozvod manželství a jak vyřešit obchodní podíl z firmy

Pojďme si pro představit typický manželský pár, který stojí před problematikou rozdělení majetku při podnikání. Manželka je doma několik let s dětmi, věnuje se výchově, péči o domácnost a má nárazový přivýdělek či pomáhá manželovi ve firmě. Manžel se mezitím naplno věnuje práci, rozvoji firmy a je hlavním živitelem rodiny. Nyní stojí před otázkou, jak při rozvodu rozdělit SJM. Manželka žádá polovinu společného majetku, manžel se nechce dělit, protože zdrojem příjmů byla především jeho práce.

Zde si pamatujte, že podíly v SJM jsou stejné a každý z manželů má právo na svoji polovinu. Nicméně je důležité pamatovat na to, že si manželé musejí mezi sebou vyrovnat náklady, které byly vynaloženy ze společného majetku na majetek výlučný, který patří druhému manželovi. Pokud tedy máte firmu či vlastníte obchodní podíl – dle terminologie zákona pouze podíl - podívejte se na příklady níže, nebo se na nás rovnou obraťte.

Chci pomoci s rozvodem a SJM

Příklady dělení společného majetku při rozvodu během podnikání

Nejčastěji se setkáváme s páry, které se na rozdělení společného jmění manželů nejsou schopny domluvit nebo najít společnou řeč, a proto hledají pomoc právníků pro poradenství a přípravu potřebných dokumentů. Je důležité si uvědomit, že při vypořádání majetku z podnikání druhého manžela se někdy zohledňuje hodnota celé firmy či obchodního podílu a jindy pouze výnosy z podnikání.

  • Firma byla založena před uzavřením manželství – podíl firmy je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů a druhý nemá na podíl žádné právo. Naopak má nárok na výnosy z podnikání a případně i na část investic, které byly během manželství využity k podnikání této firmy ze SJM.
  • Firma vznikla během manželství z výlučných ( např. dar, dědictví ) prostředků jednoho z manželů – tento podíl také nepatří do společného jmění manželů a nebude součástí vypořádání při rozvodu. Druhý manžel má nárok na výnosy z podnikání a případně i na část investic, které byly během manželství využity k podnikání této firmy ze SJM.
  • Firma vznikla během manželství s využitím společných prostředků, ale podniká pouze jeden – součástí SJM při rozvodu bude majetková hodnota obchodního podílu.
  • Firma byla založena během manželství a oba manželé jsou společníky - zde může dojít buď k rozdělení firmy, pokud je možné, nebo se celá společnost převede na jednoho z manželů a druhý bude vyplacen a konečně není vyloučen ani prodej celého obchodního podílu. V neposlední řadě nelze opomenout ani možnost, že i přes rozvod může manželům společné podnikání fungovat a budou spolupracovat za stejných podmínek i nadále.

Ať už se manželé dohodnou nebo o jejich sporu rozhodne soud, je výsledek zpravidla takový, že se jeden z manželů stane výlučným vlastníkem firmy a druhému z manželů bude vyplacena odpovídající majetková hodnota podílu.

Nezapomeňte na výnosy z podnikání

U všech výše uvedených případů má druhý z manželů nárok na podíl z výnosů, tedy zisk z podnikání. Většinou není jednoduché toto vyrovnání určit, proto využíváme znalce, kteří s ohledem na vložené investice vyčíslí hodnotu výnosů ze společného jmění manželů či hodnotu příslušného obchodního podílu.

Na vypořádání majetku máte tři roky

Nezapomeňte, že na vyrovnání majetku máte po rozvodu tři roky. Po této době se předpokládá, že bylo manželství vypořádáno. V žádném případě nedoporučujeme s vypořádáním SJM vyčkávat – po celou dobu jsou manželé spoluvlastníky majetku, dluhů i z toho plynoucích závazků.

Nacházíte se v některé z výše uvedených situací? Nevíte si rady, jak při rozvodu vypořádat společné jmění manželů s ohledem na svoji firmu? Neváhejte nás kontaktovat.

Další praktické články:

4