Dotaz: Výpověď z nájmu bytu

11.5.2016

Dobrý den,
pronajímám byt, ale s nájemcem mám problémy. Neplatí a při návštěvě, kdy jsem se snažil vyřešit dluh za nájem, jsem objevil i poničení vybavení bytu (poškrábanou plovoucí podlahu - nejspíše od nábytku, jak stěhovali a poničenou linku od toho, jak na ní krájí a nepoužívají prkénko). Byt je starší, ale udržovaný (rekonstrukce proběhla před 14 lety). Smlouva je na dobu neurčitou.

Kvůli neustálému uhánění o nájemné zvažuji výpověď z nájmu bytu. Jak mám v takovém případě postupovat? A musí mi nájemce uhradit vzniklé škody?

Děkuji, Karel P. (Chlumec)

Výpověď z nájmu pronajímatelem

Vážený pane Karle,
pronajímatel může dát nájemci výpověď z nájmu pouze ze zákonem stanovených důvodů. První skupinou těchto důvodů (platí v případě nájmu na dobu určitou i neurčitou), patří hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu ze strany nájemce (neplacení nájemného, úmyslné ničení majetku, užívání bytu v rozporu s nájemní smlouvou...), případně obdobně závažný důvod pro výpověď z nájmu bytu. Druhou skupinou důvodů je potřeba nemovitosti pro sebe, manžela v případě rozvodu či jiného rodinného příslušníka.

Ve Vašem případě nevíme, jak nájemce dlouho nájem neplatil. Pokud by šlo o tři měsíce a déle, jednalo by se o zvlášť závažné porušení nájemní smlouvy, kde můžete vypovědět nájem bez výpovědní doby, tedy okamžitě a máte právo nájemce požádat, aby byt neprodleně opustil (nejpozději do jednoho měsíce). Nájemce samozřejmě musí svůj dluh i penále po vystěhování uhradit (pokud odmítá, řeší se tato pohledávka soudně, popř. následně exekucí).

Pokud nájemce úmyslně udržuje hranici nájmů tak, aby nepřekročila tří měsíční lhůtu (zaplatí třeba na poslední chvíli a i tak na nájmu dluží), můžete mu dát výpověď z nájmu bytu z důvodu hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu, když v takové situace běží tříměsíční výpovědní lhůta. Je však třeba uvést, že v tomto případě záleží také na obsahu uzavřené nájemní smlouvy a co si strany ujednaly pod pojmem hrubého porušení nájemní smlouvy. I zde tedy záleží na kvalitně připravené nájemní smlouvě.

Výpověď z nájmu a poškození vybavení bytu

Co se týká druhé části Vašeho dotazu. Podle zákona musí nájemce odevzdat byt v takovém stavu, v jakém jej převzal. Do tohoto stavu se nezapočítává běžné opotřebení způsobené užívám bytu. Vaše informace o zničení majetku bychom posoudili lépe, pokud bychom byli s případem podrobněji seznámeni a znali podrobnosti nájemní smlouvy. Běžně se tyto situace řeší z jistiny (kauce), ze které se strhává odpovídající částka dle rozsahu poničení. Pokud se však s nájemcem nedohodnete na výši způsobené škody, posoudí její výši v případě sporu soudní znalec. Pokud pak jistina nepokryje vzniklou škodu, musíte se obrátit na soud.

Jen ještě připomeneme, že výpověď z nájmu bytu musí být písemná a nabývá platnosti od začátku měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé straně.

Pokud chcete svůj případ probrat podrobněji, neváhejte nás kontaktovat.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

Zajímá vás více?

Výpověď nájemní smlouvy a její vzor
Jak postupovat při pronájmu bytu 
Nájemní smlouva a její vzor 
Rezervační smlouva na byt a poplatek

4