Vymáhání pohledávek právní cestou

Často se dlužníci i věřitelé obrací na firmy či společnosti s.r.o., které slibují pomoc s dluhy a s vymáháním pohledávek. Ovšem tato volba často bývá začátkem konce. Nesprávné postupy a protiprávní jednání jsou základem k velkým problémům. Doporučujeme proto věřitelům i dlužníkům se obrátit na odbornou právní službu, díky které získají záruky a mohou tak předejít mnoha sporům.

vymáhání pohledávek
 

Správa pohledávek

Nezaplatili vám fakturu za provedené práce nebo příjem zboží? Dluží vám za nájem, směnku či půjčku? Je samozřejmě pochopitelné, že chcete své finance, na které máte nárok zpět. Nicméně, než se pustíte do sporu, je důležité zjistit, jestli je dlužník vůbec schopen dluh uhradit nebo zda bude soudní spor pouze výdajem nejen stresovým, ale také finančním a časovým. Při správě pohledávek prozkoumáme bonitu klienta a zjistíme, zda je možné pohledávku vůbec vymoci.

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je forma mimosoudního řešení především majetkových sporů. Jedná se o neveřejné jednání, které bývá často finančně i časově méně náročnější, než civilní proces. Rozhodčí řízení lze provádět na základě rozhodčí doložky, která bývá součástí tzv. hlavní smlouvy. Často tento způsob jednání využívají například banky při spotřebitelských úvěrech.

Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů, odborným termínem vymáhání pohledávek, je náročná a často zdlouhavá cesta. Začíná v podstatě výzvou k úhradě dluhu a pokud dlužník pohledávku neuhradí a nenavrhne smírné řešení, přichází na řadu soudní žaloba. Když ani po soudním rozhodnutí není dluh zaplacen, pokračuje vymáhání exekučním řízením.

Uznání dluhu

Pokud dlužník nesplatí pohledávku a věřitel bude žádat uznání dluhu, je tato situace řešena nesporně (tzn. že proběhne mimosoudní ujednání). Dlužníkovi je vystaven splátkový kalendář a konečná částka nemusí být navyšována o úroky z prodlení. Toto ujednání je písemnou formou, kterou vám advokátní kancelář Králík & Pavlík připraví podle všech náležitostí.

Máte otázky? Hledáte právní pomoc?
Napište nám, nebo zavolejte... Rádi Vám poradíme.
 
1