Odchod do důchodu a nevyplacení mzdy jako důvody k výpovědi

10.2.2018

Oblast ukončení pracovního poměru je v zákoně velmi rozsáhlá a v praxi se díky malým nuancím musí řešit každý případ individuálně. Skrze stránky naší advokátní kanceláře jsme již informovali o celé řadě způsobů, postupů a doporučení. Dnes se zaměříme na výpověď z důvodu odchodu do důchodu a z důvodu nevyplacení mzdy.

výpověď z důvodu odchodu do důchodu

Je důchodový věk důvodem pro výpověď?

Pokud zaměstnanec dosáhl důchodového věku, není to důvod k výpovědi. I nadále může vykonávat svoji práci, a to buď podle stávající pracovní smlouvy, nebo po domluvě se zaměstnavatelem přejde na dohodu o provedení práce. Ideální postup je takový, že 4 měsíce před dovršením důchodového věku si zaměstnanec a zaměstnavatel promluví o dalších plánech a případné změně či ukončení pracovního poměru.

Jestliže se zaměstnanec rozhodne využívat starobní důchod, může o něj požádat nejdříve 4 měsíce před dosažením důchodového věku. Tato lhůta je také potřebná k tomu, aby si zaměstnavatel našel nového zaměstnance, kterému by odcházející důchodce mohl předat svoji práci.

A pokud k ukončení pracovního poměru dojde?

Pracovní poměr mohou ukončit obě strany. Zaměstnanec kdykoliv s dvouměsíční výpovědní lhůtou, bez udání důvodu a nároku na odstupné. Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit pouze podle ustanovení zákoníku práce. Nejčastěji v těchto chvílích dává výpověď pro nadbytečnost. Případně je možná ještě třetí cesta, a to vzájemná dohoda o ukončení pracovního poměru, kdy může být pracovní poměr ukončen okamžitě.

Výpověď z důvodu nevyplacení mzdy

Nezaplatil vám zaměstnavatel za vaši práci a chcete ukončit pracovní poměr výpovědí či dohodou? Ještě zastavte své jednání a pojďte se podívat na důvody, proč se tomuto postupu vyhnout. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil část nebo celou mzdu, máte nárok po uplynutí 15 dnů od splatnosti okamžitě zrušit pracovní poměr. A pokud pracovní poměr zrušíte a zaměstnavatel vám mzdu doplatí? Na vaše rozhodnutí už to nebude mít vliv.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Pokud chcete z důvodu nevyplacení mzdy ukončit poměr výhodně, vždy volte formu okamžitého zrušení pracovního poměru. V takovém případě nevzniká žádná výpovědní lhůta a máte samozřejmě nárok na vyplacení dlužné mzdy za vykonanou práci.

Na co si dát pozor?

Ve všech situacích, pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr neplatně, pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnanec je povinen ve své práci pokračovat. Neučiní-li tak, má zaměstnavatel právo vymáhat po něm vzniklou škodu.

Nejste si jistí formou či předáním výpovědi? Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat, potřebné dokumenty překontrolujeme nebo vytvoříme nové na míru vaší situaci a zajistíme veškeré právní kroky. Nezapomeňte, že veškeré vzory, které najdete na internetu, jsou pouze obecnou nápovědou, jak v takových případech postupovat a nikdy nemohou nahradit odbornou konzultaci s advokátem. Neriskujte a svěřte vaše starosti do našich rukou.

Další praktické články:

Dohoda o ukončení pracovního poměru
Výpověď za strany zaměstnance
Výpověď ze strany zaměstnavatele
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď ze zdravotních důvodů

4