Výše odškodného a bolestné pro rok 2024

8.1.2024

Nemajetková náhrada újmy je velmi obsáhlá a již jsme se jí v několika článcích věnovali. Dnes se podrobněji podíváme na výši bolestného v roce 2024. Tento typ odškodného se týká celé řady situací – ať už jde o autonehodu, pracovní úraz či zdravotní následky z dovolené. Samotné bolestné zahrnuje nejen tělesnou, ale i psychickou bolest následkem fyzického zranění a jedná se o nejčastěji využívaný nárok v rámci odškodnění.

odškodné 24

Co je to bolestné a jak se počítá?

Odškodnění náhrady za bolest, zjednodušeně označované jako „bolestné“, je náhradou za nepříjemný pocit spojený s poruchou běžného fungování fyziologických procesů či psychiky člověka (duševní strádání), přičemž běžné obtíže spojené s ublížením na zdraví určitého typu se považují za součást této bolesti. Bolestné je nejčastěji požadováno při pracovním úrazu či úrazu během nehody, v souvislosti s poškozením zdraví následkem výkonu povolání, při pochybení lékaře či zdravotnického zařízení a v dalších případech.

Potřebuji právní pomoc 

Výši bolestného vyhodnocuje ošetřující lékař, udává se v bodech a lze vyplácet opakovaně podle vývoje léčby a zdraví. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění a odvíjí se od průměrné mzdy v době, kdy se bolestné a ztížené společenské uplatnění hodnotí.

Rozlišujeme dvě kategorie bolestného:

  • Pracovní úraz a úraz ve škole v roce 2024 – hodnota jednoho bodu činí 424,27 Kč
  • Autonehoda 2024 – hodnota jednoho bodu činí 433,41 Kč

Nesouhlasíte s výší bolestného? Bylo vám zamítnuto?

I to má své řešení. V naší praxi se setkáváme s tím, že se lékaři specializují především na péči o pacienty a často mají s vyhodnocením bolestného málo zkušeností. Z toho důvodu bývá bolestné často podhodnoceno, nebo vyhodnoceno zamítavě. Pokud si myslíte, že je to i váš případ, neváhejte se na nás obrátit. Spolupracujeme s řadou znalců, kteří se na vyhodnocení odškodného za bolest specializují a mohou váš případ přehodnotit.

Odvolání a přehodnocení bolestného řešíme ideálně mimosoudně. V případě, že se kauza dostane k soudu, v celé záležitosti vás zastoupíme.

Potřebuji bolestné přezkoumat 

Vyhodnocení bolestného je po právní stránce velmi složité a bodově daný základ lze při komplikacích s léčbou navýšit až o 20 % - vše záleží na okolnostech jako je zdravotní stav poškozeného, společenské uplatnění a kvalita života.

Výše odškodného a nejčastější nároky

Odškodné v sobě zahrnuje úplnou náhradu vzniklé újmy a nejrůznější nároky, které může poškozený požadovat v souvislosti se vzniklou újmou. Nejčastěji jde o bolestné, ztížené společenské uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu věcné škody, jinou nemajetkovou újmu a další. Podívejte se podrobněji na to, co vás zajímá:

Odškodnění je naší parketou

Věnujeme se nejen bolestnému a odškodnění při poškození zdraví, ale celé paletě náhrady majetkových škod a nemajetkové újmy. Samozřejmostí je jednání s protistranami, pojišťovnami a soudy. Často se tyto kauzy táhnou měsíce či roky. Pokud si chcete ušetřit čas i stres a zároveň chcete dosáhnout co nejvyšší částky na odškodném, neváhejte se na nás obrátit. Budeme stát za vámi a pomůžeme vám získat maximum.

4